Pedda Papa Chinna Papa

హాయ్ ఠిస్ ఐస్ రాజ్. నను హైదరాబాద్ లో ఒక ముఞ్చ లో వర్క్ చస్తున్నాను. వీకెండ్ వస్తా పక్క గ దేంగలిసిందా. ప్రతి వీకెండ్ లోకాలని లైన్ లో పట్టుకొని ఉంచుకుంటే. ఇంకా కదా లోకి వస్తా మా పిన్ని ఆల్రెడీ వాలా ఫ్రెండ్ కి సుఖం లేకా దాని దేన్గామని అడిగితా శర అని ఒప్పుకున్నాను. ఈ స్టోరీ న 3rd స్టోరీ పిన్ని తో దేంగుడు కి కాంటీనుషన్. ఇంకా పిన్ని దగారి నుంచి ఆంటీ నెంబర్ తీసుకొని ఫ్రైడే ఞ౮ట్ వాట్?స్ అప్ లో మెసేజ్ చస హాయ్ అన్ని. ఆంటీ పేరు vasu.

Vasu- హాయ్ ఎవరు?
మీ- ఆంటీ నను రాజ్ ని.
వాసు- హ చాపు రాజ్.
మీ- పిన్ని చాపింది ఆంటీ మొత్తం ఈ వీకెండ్ 2 డేస్ నను ఫ్రీ గ ఉంటాము మీకు ఓకే న.
వాసు- హా ఓకే రాజ్ ఆలాగు ఎవరు లేరు ఇంట్లో వచ్చాయి వచ్చా ముందు నాకు చాపు.
మీ- శర ఆంటీ అయితే ఈ వీకెండ్ ఎంజయ్ చదము మా పిన్ని ని కూడా రమ్మనండి ముగ్గురం కలిసి చదం.
వాసు- హ పిలుస్తాను రాజ్ అబూ ఇద్దరిని వస్తావా ఒక సరి.
మీ- హా వస్తాను ఆంటీ.
వాసు- హా స్టామినా గట్టిద రానా ఈపాటికి ఎన్ని పూకులని దేన్గావు.
మీ- ఎపుడు ఆ లెక్కలు అందుకు లే గని అం చేస్తున్నారు ఒకలా ఉన్నారు అంటున్నారు.
వాసు- అం ఉంది రావు ఏళ్ళు పట్టుకొని గెలుకోదమ్ ఒత్తుకుంటూ కార్చుకోడం ఎంకామ్ పని ఉంధీ.

మీ- అంటి ఈరోజు రౌండ్ అయిపోయిందా మరి.
వాసు- ఇంకా లేదు రావు నువ్వు కొట్టుకున్నావా.
మీ- ఇంకా లేదు ఆంటీ మూడ్ రాలేదు అయితా వీడియో కాల్ చేయండీ మీరు గెలుకొంది నేను కొట్టుకుంటానూ.
వాసు- హా అగు ర చస్తాను.
మీ- హాయ్ ఆంటీ.
వాసు- హాయ్ రావు అన్తరా అప్పుడా మొత్తం లేపేసి కుర్చున్నావ్.
మీ- మరి ఎంకందుకు లేట్ చడం మీరు అంటి సారీ లో ఉన్నారు ఇంట్లో ఒక్కలు ఉన్న కూడా.
వాసు- మరి అం ఛాయను రావు.

మీ- అంటి ఆంటీ ఒక బ్ర పాంటీ వేసుకొని ఏళ్ళు మొత్తం తిరుగుతా ఉంటది.
వాసు- హ ఉంటది ఉంటది నువ్వు వాస్తవ గా చదం మొత్తం.
మీ- హా ఇంకా లేట్ చేయకుండా కనీయండీ మరి.వాసు – అగు ర డ్రెస్ కార్చుకుంటాను.
మీ- అందుకు ఆంటీ ఒకొకటి థెసాయండి ఆలాగు కొట్టుకోడమా గా.
ఆంటీ- శర ఆలాగు తెస్తాను. ఇంకా మొత్తం థెసాసింధీ బ్ర పాంటీ మీద ఉంధీ ఆయా సళ్ళు అప్పుడు బయట పడదామా అని చూస్తుంధీ.
మీ- ఆంటీ మీ సైజు లు అంతా.
వాసు- సళ్ళు పట్టుకొని ఏవి 36b- పొట్ట 28- గుద్దలు 32.
Me- అబూ పనే పెందరు గా ఇంకా థియాండీ మొత్తం.

వాసు- హా ఇంకా ఆకొట్టుకో నువ్వు అన్తరా నే సుల్లి అంత ఉంది. నే గుణపాఠం లోపాలకి తోస్తా చస్తాను ఏమో మీ పిన్ని ఆలా తట్టుకుంధీ రా బాబు.
మీ- ఆంటీ న వాళ్ళ కావడం లేదు ఆలాగు రేపు ఆఫీస్ కి లీవ్ పెడతాను నే ఇంటికి వస్తున్న ఆలాగు రెడీ గ ఉండు.
వాసు- ఎపుడు అన్తరా టైం 10pm అయితా.
మీ- అబ్బా అం కాదు లే ఆంటీ పిన్ని కూడా మ్స్గ్ పెట్ట ఆంటీ వాలా ఇంటికి వెళ్తునా నువ్వు కూడా రా అని.

వాసు- శర రండి.ఇంకా ఒక 30 మిస్ లో ఆంటీ ఇంటికి వాలాను ఆంటీ నీఘ్ట్య్ లో ఉంది లోపలా అం లేవు లోపాలకి వెలగనా హాగ్ చేసుకొని లిప్కిన్స్ చేసానూ. ఆగు ర లాక్ వయానీయ్య్ ఇంకా బెదురూమ్ కి తీసుకొని వాలికి లిపికి చస్తూ సళ్ళని పిసుకుతున్న నీఘ్ట్య్ మేధయా ఆఆ ఏమో చేతులో సరిపోవడం లేధు.ఇంకా గట్టిగా నీఘ్ట్య్ ని లాగసాల అది చినిపోయింధీ అబ్బాయి అప్పుడు చూసా.

ఆయా ఫిగర్ ని తేలాయి పాలా కుండలు వాటి మీద చిన్న చిన్న ముచికలు ఆఆ నిప్ప్ల్ పక్కన ఒక పుట్టి మ్చాఆఆ.ఆయా ముట్టి మచ్చ మీద గట్టిగ కోరికా ఆబాల నొప్పి చిన్నగా రా నక్తం వచింధీ. అనాగవ లంజలా ఈరోజు నే పూకు పగల దేన్గుతా గుద్ద మూసుకొని ఉండును. ఇంకా పూకు మేధా ఇంకా అసలు ఆయతులు కూడా లేవూ రుద్దుదా రుదుడూ ఒక చేత్తో ఒక సొళ్ళని ఒత్తుతూ ఉంక సోలో పలు తాగుతున్నాయా.ఇంకా 69 పోసిషన్ లోకి వచ్చి దాని నోట్లో న సుల్లి పట్టుకొని చెకుతుంధీ.

ఇంకాఆ దాని పూకు మొత్తం వేడి దేశీయ నాకుతునా అదియు తట్టుకోలేకఆ న సుల్లని కోరుకుతుంధీ. 2 ఫింగర్స్ pwtti గెలుకుతూ నాకుతునా ఆలా 5-10 మిస్ లో కార్చసింధీ. నను దాని నోట్లో వదిలేసా మొత్తం అది మొత్తం నాయకి నాయకి వదిలేసింది.ఇంకాఆ నను దేంగు రావు మోగదాయే న వాలా కాధు న పూకు పాయగల దేంగు రానా. అనాగవ లంజ ఇంకా పిన్ని రాలేదు గ అబ్బా అది మధ్యలో join ఐడి న పూకు దేంగు ర ముందు అన్ని దాని పూకులో సుల్ల పట్టుకొని హార్స్ రైడ్ చేసుకుంటుంది.

న మీదకి ఎక్కి.ఇంకా దేనికి బాహీగా దుల ఆకువ అయింది అన్ని దాని పడుకో బెట్టి ఒక తోపు తోసా మొత్తం లోపాలకి వాలింది అబ్బాఆఆ చంపావు రావు కొడకాఆ అని అరుస్తుంది. ఇంకా వినకుండా స్ట్రోక్స్ ఇస్తున్న ముందుకి వెనక్కి ఆఆ పల కుండలిని పట్టుకొని ఊగుతుతున్నాయా. క్లైమాక్స్ కి వచ్చా హాయ్

The post Pedda Papa Chinna Papa appeared first on Telugu Sex Stories.