ప్రకాష్ గారి బిల్డింగ్ కి వెళ్లాం. చాలా పెద్ద ఇల్లు. రాజప్రాసాదం లాగా ఉంది. ముందు పెద్ద గేటు. లోపల పచ్చని గార్డెన్…మధ్యలో ఫౌంటైన్. ఇల్లు పాతదే

5 మేము బయలుదేరవలసిన రోజు రానే వచ్చింది. ఊరు వెళ్తున్న విషయం రత్నంకి ముందే చెప్పాం. మేము వచ్చే వరకు ఇల్లు కొంచెం చూస్తూ ఉండమని చెప్పాం.

4 “ఇప్పుడు ఎలా ఉంది?” అని శ్వేత అడిగిన ప్రశ్నతో ఈ లోకంలోకి వచ్చా. టైం 9:40 అయింది. వాళ్ళు ఎప్పుడు రూమ్ లోకి వచ్చారో నేను

ఏ విధమైన అలికిడి లేకపోవడంతో సుని వెనక్కి తిరిగి చూసింది. ఎదురుగా గిరి కనబడటంతో సిగ్గుతో తల వంచుకుంది. కంగారుతో దాని పెదవులు అస్పష్టంగా వణుకుతున్నాయి. గిరి

ఆ రోజు రాత్రి నేను వచ్చేసరికి సుని చాలా సెక్సీ గా తయారయ్యి ఉంది. బొడ్డు కి జానెడు కిందకి చీర కట్టి , లోనెక్ బ్లౌజ్

అంటూ సుని నైటీ ని పైకి లేపి నున్నని తొడలపై చేత్తో రాయసాగాడు. సుని లో కోరిక రాజుకుంటుంది. రెండు తొడలు వాటంతట అవే దూరంగా జరిగాయి

వాడు ఎదో అంటున్నాడు. సుని నవ్వుకుంటూ లోపలికి వచ్చేసింది. బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి తలుపువేసేసుకుంది. నేను టీవీ చూస్తున్నానన్నమాటే గాని చాలా ఎక్సయిటింగ్ గా ,