లోపలికి రాగానే తలుపులు వేసేసి హాల్లోనే గట్టిగ కౌగిలించుకున్నారు. తరువాత మెల్లగా పెదాలను ఒకరిపెదాలతో ఇంకొకరు యుద్ధం మొదలుపెట్టారు. అలా కొద్దిసేపు అయ్యాక సురేష్ ఒక కవర్

అంతే సుజి రూపాయి బిళ్ళంత లోతు బొడ్డు సురేష్ కి దర్శనమైంది. దాన్ని చూసి సురేష్ పెద్దకళ్ళు చేసి చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. బొడ్డె ఇంతలా కసిగా ఉంది

నా పేరు సుజాత. అందరు సుజి అని ముద్దుగా పిలుస్తారు. మాది కామారెడ్డి జిల్లా. నేను అంతగా చెప్పుకోతగ్గ అందగత్థేని ఐతే కాదు. రంగు చామనచాయ. గుండ్రని

○ఆ రోజు రాత్రి శివ రమ్యని దగ్గరకు తీసుకుని తనకి ముద్దుపెడుతూ ఇంతకీ నీ లవర్ ని ఎలా దారికి తెస్తావు అని అడుగుతాడు అప్పుడు రమ్య

పైటని తీయడం ఆపేసి ఆమె మెడ కిందుగా అతడి కుడి చేతిని పెట్టి నెమ్మదిగా తన వైపుకి లాక్కున్నాడు … ఇద్దరి మొహాలు దగ్గరగా రాగానే ఆమె