హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు Siva వయసు 20. నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాను, మాది guntur. ఎవరైనా అమ్మాయిలు, ఆంటీలు కి రొమాన్స్ కావాలంటే నాకు mail

హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు షర్మిల. నేను ఈ రోజు మీకు నా ఫ్రెండ్ యొక్క కథ చెప్పాలనుకుంటున్న. ఇక కథ లోకి వస్తే, నా ఫ్రెండ్