రసాలు కక్కుతున్న ఆవిడ పుకు – Telugu Sex Stories

అలా ఆవిడని ఆక్రమించుకుంటుంటే ఆవిడ తనమీదకి నన్ను లాకుంటుంది ఇదెంటి అనుకున్నా సర్లే మనకెందుకు మనకి కావలసింది మన వేడి దించుకోవడం ముందు ఆపని అయినతరవాత అలొచిద్దం ఇది ఎందుకు ఇలా చేస్తుందో అనుకుని ఆవిడ ముఖం అంతా ముద్దులు పెడతాకి కిందకి వంగా ఆవిడ నన్ను తొయ్యడం మానేసింది ఆమెలో సడెన్ గా వచ్చిన ఈ చేంజ్ కి నాకు ఆచర్యం వేసి తననే చూస్తున్నా అంత ఆవేశంగా ఎత్తుకుని వచ్చావ్ ఇప్పుడేంటి చూస్తూ కాలం గడిపేస్తున్నావ్ అంది నీలో ఈ మార్పేంటా అని అన్నాను నా మొగుడెలాగో పూర్తిగా సుఖపెట్టలేకపోతున్నాడు నీతో అన్నా సుఖపడదాం అని అంది అవునా?? అబ్బహ్ అందుకేనా ఒల్లు అస్సలు నలగలేదు అన్నాను కోరిక తీర్చావంటే నా ఒల్లు నీకు అర్పించేస్తా నీ ఇష్టం వచినట్టు నలగొట్టుకోవచ్చు అంది ఇంత కాక మీద ఉన్నావేంటే అన్నాను చెప్పాను గా నా మొగుడు పైపైన ఆడించి కార్చుకోవడమే కానీ తనివితీరా చేసిందే లేదు అంది.

అబ్బహ్ ఐతే కుమ్ముకోమంటావా?? అన్నాను ఇదాకడనుండీ అదేకదరా చెప్పేదీ అని నన్ను వాటేసుకుని తన గుండలకేసి నొక్కేసుకుంటుంది వామ్మోఓ దీనికి గుల లెగిసినట్టు ఉంది మన దమ్మేంటో దీనికి చూపిస్తే మనఖాతలోకి ఇంకో కొత్త పిట్ట జేరుతుంది అనుకుని ముద్దులు పెడతం మొదలెట్టా బుగ్గలు కళ్ళు ముక్కు ముక్కు కొనని నా నోటిలోకి తీసుకుని నా మునిపంటితో కొరికా చిన్నగా హుమ్మ్మ్ ఆఆహ్ అంది. పెదవులని ముద్దుపెట్టుకుని కిందకి దిగి మళ్ళి గెడ్డాన్ని ఇందకటిలాగనే నా ముని పళ్లతో పట్టుకుని ఇందకడకన్నా కొంచెం గట్టిగా కొరికా ఊమ్మ్మ్హ్హాహ్ హేఏఏయ్య్య్య్య్య్ అంది.

మెదమీదకి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ వచ్చేసి నాలుక ప్రయోగం మొదలెట్టా నాలుక కొనని అంటీ అంటనట్టు తన మెడకి టచ్ చేస్తూ కొనతో పొడుస్తూ తనకి అప్పటికే ఎక్కిన కామ తాపాన్ని మరింత రెచ్చగొడుతున్నా. ఉమ్మ్మ్మ్ హ్హాహ హుమ్మ్ ఇస్స్ష్హ్హ్ అంటుంది నా తలలోకి తన చేతి వేళ్ళు జొనిపి మెడకేసి నన్ను హత్తుకోవడానిక్కి చూస్తుంది తన ప్రయత్నాన్ని సుతిమెత్తగా వారిస్తూ నా నాలుక పని చూసుకుని పోతుంది అలా అలా మెడ నుండీ భుజాలు మీదకి అలా కొంచెం కిందకి దిగి ఆవిడ ఎదుర్రొమ్ముల మీద నా పెదవుల స్పర్శ తగిలేసరికి తనకి జివ్వు మన్నట్టు ఉంది ఇస్స్స్సిహ్హ్ అని మూలిగింది. నా రెండు చేతులు తెచ్చి ఆవిడ రెండు పాల కొండల్ని కుదుళ్ల దగ్గర పట్టుకుని వేళ్ళు భిగించాను ఆవిడ కొబ్బరి బొండాలు బొప్పాసి పళ్ళులా అయ్యయి కింద సన్నగా పైన లావుగా వాటి చివర ముచికలు కూడా ముందుకు తన్నుకుని వచ్చాయి నా వేళ్ళు ఇంకొంచం భిగించా ఆఅహ్హ్స్స్ష్హ్హ్స్ అబ్బహ్ ఏమి పట్టుపట్టావురా అంది.

నాచేతులు అల అలా కుదుళ్లనుండీ కదుపుతూ కొద్ది కొద్దిగా పైకి జరుపుతూ శిఖరాన్న ఉన్న ముచికల వరకూ వచ్చి నా చూపుడు వేలు భొటన వేలు మద్యలో ఆవిడ రెండు రొమ్ముల ముచికలు పట్టుకుని కొంచెం గట్టిగా నొక్కి సుడి తిప్పాను ఆఆబ్భ్హాహహ్ ఇస్స్స్స్సిహ్హ్స్స్స్స్ హుమ్మ్మ్మ్హుమ్మ్మ్ అని కదిలిపొయింది ఆవిడ ఏమి చెయ్యమంటావ్ అన్నాను ఏమంటుందో చూద్దాం అని. ఇన్ని చేసిన నీకు నేను చెప్పేదానినా?? అంది. నీకేమన్న ఆశలు ఉంటే చెపుతావని అన్నాను నా ఆశలకన్నా నువ్వు చాలా ఎక్కువే చేసిపెడుతున్నావ్ ఇంక నేను అడిగేది ఏమీ లేదు నీపని నువ్వు చేసుకునిపో నా ద్వారా నీకు అడ్డు అదుపూ ఏమి ఉండదు అంది. నీ మొగుడు మీదెక్కి ఎన్ని రోజులు అయ్యింది అన్నాను ఆబ్భ్ అమృతం రుచి చూపిస్తూ గెంజి నీళ్ళు ఎప్పుడు తాగావ్ అని అడుగుతావ్ ఏంటిరా దా నా తాపాన్ని తీర్చు అని నా తలలో ఉన్నా ఆమె చేతులతో నా తలని తన యద పొంగులకేసి హత్తుకుంది.అలా పడటమే నా పెదవులతో ఆవిడ కుడి చన్ను ముచ్చికని పట్టుకునిపెదవులని భిగించి నొక్కుతున్నాను ఇలా కాదు అని నా ముని పంటితో ఆ ముచ్చికని పట్టుకుని చిన్నగా కొరికా ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హహాహహ్హ్హ్ ఒరేఏఏయ్య్య్ ఎంటిరా కొరికేస్తున్నవ్ అంది నేను మళ్ళి కొరికా అబ్భ్హ్హ్హాహ్ అ ఆ అంది. మళ్ళి కొరికా ఇస్స్స్స్స్స్ష్హ్హిస్స్ స్స్స్స్స్స్ బలే ఉంది రా కొరుకుతుంటే హుమ్మ్మ్ అంది.

ఈసారి ఇంకొంచెం గట్టిగా కొరికా అమ్మ్మోఓఓ ఏంటా కొరుకుడూ అంది నేను మనసులోనే నవ్వుకుని సుతిమెత్తగా చీకి నోటిలోనుండీ బయటకి తీసి పాల పీక చుట్టు ఉన్నా చింతపిక్క రంగు సుడి మీద నా నాలుక కొన ఆంచి అంటీ అంటనట్టుగా ఆ పాల పీకకి ప్రదక్షిణ మొదలెట్టా మూడు సార్లు ముందుకీ మూడు సార్లు వెనక్కి అలా దాని చుట్టూ నా నాలుక తిప్పుతుంటే తనకి పిచ్చెక్కిపోతుంది మూలుగులు అరుపులైయ్యాయి ఒరీయ్య్య్ చంపేస్తున్నవ్ కదరా ఎక్కడనుండీ వచ్చావురా ఇన్నిరోజులూ ఏమయిపోయావురా అబ్బహ్ అబ్బహ్హ్ అదరగొడుతున్నవ్ ఒరీయ్య్ ఇంకోసన్ను నీ నాలుక కెలుకుడు కోసం ఎదురు చూస్తుందిరా దాని పని కూడా పట్టరా రసికుడా అంది. అంతగా అడిగింది గా అందుకే అప్పటివరకూ చీకుతున్నా సన్నుని వదిలి ఇంకో సన్ను ముచ్చిక ని పట్టుకుని కొరికి ప్రదక్షిణ పూర్తిచేసి నా నోరు బాగా తెరిచి ముచ్చికని నోటిలోకి పెట్టుకుని తన సన్నుని నోటిలోకి పట్టినంత కుక్కుకుని అక్కడ నా పళ్లతో చిన్నగా కొరకడం మొదలెట్టా ఒరేఏఏఏయ్య్య్య్య్ తినేస్తావా ఏంటిరా వాటిని నాకున్నవి ఆరెండేరా బాబు అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏంటిరా అబ్బోఓ అబ్బోఓ సళ్ళని ఇన్ని రకాలుగా మర్దించవచ్చని నాకిప్పటివరకూ తెలియదురా అంటూ తెగ పరవసించిపోతూ తనకి అనిపించిది ఏది దాచుకోకుండా పైకి అనేస్తుంది. అలాగే నా పళ్ళ నొక్కుళ్ళు పడేలా కొరికి ఇంకోసన్ను అందుకుని దానిని అలాగే కొరికా ఆతరవత నా చేతులు రెండిటిమీదా వేసి వడిసిపట్టి పిసకడం మొదలెట్టా అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏంటా పిసుకుడు వడి తిప్పేస్తున్నవేంటిరా అమ్మోఓ అబ్బోఓ చంపేస్తున్నవ్ రా హహహ్హ్ హ్హా హూఊఊఊహుహుహ్ హాహ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇస్స్సీ అబ్బహ్ అబ్బహ్ భా ఒరేఏయ్య్ చిన్నగా రా అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఒరీయ్య్స్స్ హ్హ్స్ ఆహ్హ్ భ్హ్ అని తెగ మూలుగుతుంది.

ఇక కిందకి దిగుదాం అనిపించి సళ్ల మర్దన ఆపి నా చేతులు తెచ్చి ఆవిడ నడుం మీద వేసి ఒక్క నొక్కు నొక్కా ఇస్స్స్స్స్మ్మ్మ్మ్మ్ అంది నేను కిందకి జరిగి చూశా ఆవిడది లోతైనా గుంట బొడ్డు అబ్బహ్ ఒకమాదిరిగా ఉన్నా నిమ్మకయ బొడ్డు గుంటలో పెట్టుకోవచ్చు అంత ఉంది. ఆవిడ బొడ్డు అంత కసిగా కనిపించేసరికి నా నోరూరిపోయి వెంటనే దానిమీద దాడి మొదలెట్టా పడటమే అక్కడ ముద్దు పెట్టా ఇస్స్స్ష్హ్ అంది బొడ్డు పైన ముద్దులు పెట్టేసి గుంటలోన ముద్దు పెట్టా అమ్మా అబ్బాహ్ అంది తంకంతో ఆవిడ చేతులు నా తలలో ఉన్నాయి వాటితో నా ముఖాన్ని తన బొడ్డుకేసి అదిమేసుకుంటుంది ఆవిడ అలాచేస్తుంటే నాకు ఊపిరాడటంలేదు ఐనా అక్కడ నాలుక ప్రయోగం చేశా నాలుకని గుంటలోకి పెట్టి తిప్పా గుంట అడుగున నాలుక కొన తగిలేసరికి ఆవిడ పట్టు తప్పింది ఆవిడ చేతుల భిగి సడలింది హుమ్మ్మ్ అని మూలిగింది కూడా నా నాలుకతో ఆవిడ బొడ్డు గుంటలోనుండీ చేద వేసి తోడుతున్నట్టు తొడుతున్నా లోపలికి బయటకి నాలుక అడిస్తుంటే ఆవిడ మెలికలు తిరిగిపోతుంది ఇంక బొడ్డుకి ఫైనల్ టచ్ ఇవ్వాలని నోటిని అక్కడ ఆంచి నా పంటితో బొడ్డు గుంట మద్యలోనుండీ పైన వరకూ పట్టుకుని కొరికా ఆఅహ్ ఆభ్హ్ ఒరేఏయ్య్య్ ఏమి చేసావ్ రా అంది. నేను కొంచెం పక్కకి మళ్ళి కొరికా ఆమ్మోఓ ఒరీయ్య్ అలా కొరక్కు రా అని మారం చేస్తుంది గారంగా నేను బొడ్డు గుంట చుట్టు అలా కొరికి కొరికి వదిలి ఇంకొంచెం కిందకి జరిగా ఆవిడ సిగ్గు పడో బయపడో తొడలు దగ్గరకి జరిపింది.

ఇంత చేసాకా ఇప్పుడు దాచుకుంటే ఎలా ఇది ఇందాకడెప్పుడో చూసేసాలే అంటూ తన తొడలని నా చేతులతో యెడం చేశా తొడలని బాగా యెడం చేసి చూశా. ఆవిడ పీట భూమి మీద ఒక అరంగుళం మొలకలు ఉన్నాయి ఆ మొకలలు కింద చూస్తే అక్కాడ తడి కనిపించింది ఇందేంటి అన్నాను ఆ తడిని చేతితో తాకుతూ ఇందాకడ నా బొడ్డు కొరికినప్పుడు ఇంకా ఆపుకోలేక వదిలేశ అంది కార్చేసుకున్నావా అన్నాను హుమ్మ్ అంది సిగ్గుపడుతూ. ఏఏ ఎందుకంత కంగారూ అన్నాను హుమ్మ్ నువ్వు చేసేపనులకి అప్పటివరకూ ఆపుకోవడమే గొప్ప అంది గారంగా హొయలు ఒలకబోస్తూ అవునా అంత నచ్చయా నాపనులు అన్నాను కనీసం ముట్టుకోనుకూడా ముట్టుకోకుండా నాతో కార్పించావ్ ఇంతకన్నా ఇంకేం నచ్చాలిరా రసిక మొగుడా అంది. ఇంకా చెయ్యవలసింది బోలెడు ఉంది అప్పుడె రంకు మొగుడి కింద అనేసుకుంటే ఎలా అన్నాను నువ్వు నా చను ముచికల చుట్టు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడే నన్ను నీకు అర్పించేసుకున్నాను నువ్వె నా అసలు మొగుడువి అంది మరి మీ ఆయన అన్నాను వాడా చెంబులో చెంచా గాడు వాడిని లెక్కలోనించీ ఎప్పుడో తీసేసానూ అంది. ఆ మాటకి నాకు నవ్వు వచింది పక పకా నవ్వా. ఎందుకూ అంది గోముగా చెంబులో చెంచానా?? అని మళ్ళి నవ్వా ఆ అవును వాడు పైపైన పెట్టి ఆడిస్తే అంతే కదా అంది.

మరి అసలు పని మొదలెట్టమంటావా?? అన్నాను చీ ఇప్పుడా అంతా బంక బంకగా ఉంటుంది అక్కడ. ఉండు కడుకుని వస్తా అని లేవబోతుంటే కడుక్కోవడం దేనికీ నువ్వు బలే దానివే నీ పూకు పాయాసన్ని నీళ్ళతో కడిగేస్తే మరి నేను దేనిని జుర్రుకోవాలీ అన్నాను చీ చీ అక్కడ నోరు ఎలా పెడతావ్ చెండాలం అంది.హుమ్మ్మ్ ఒకసారి పెట్టి చూపిస్తే నువ్వె మళ్ళి మళ్ళి పెట్టమంటావ్ అన్నాను చీ ఇక ఆపు అక్కడ నోరుపెట్టడం ఏంటి చెడాలంగా అంది ఐతే నీకు ఆ రుచి చూపించల్సిందే అంటూ ముందుకు వంగి నా పెదవులని తన గరుకు పూకు మీద ఆంచాను అక్కడ నా పెదవుల స్పర్స తగిలేసరికి జివ్వు మన్నట్టు ఉంది ఒక్కసారే అదిరిపడింది ఉమ్మ్ కదలకూ అంటూ నా చేతులతో తన తొడలని మంచానికేసి నొక్కి పట్టుకుని మళ్ళి ముద్దు పెట్టా అప్పుడే కార్చిన మదపు రసాలు ఇంక లోపలనుండీ కారుతూనే ఉన్నాయి అక్కడ అంతా రొచ్చుగా ఉండేసరికి నా ముక్కు పుటాలకి ఆవిడ కార్చిన మధపు వాసన గుప్పుమని కొట్టింది అలా ఆవాసన తగిలేసరికి నాకు మరింత కైపెక్కిపోయి ఫ్లోర్ ప్లే లో ఆకరి అంఖం మొదలెట్టా.అలా రసాలు కక్కుతున్న ఆవిడ పుకుని చుసేసరికి నాకు ఆగలేదు వెంటనే కిందకి దిగి నా నాలుక తన పుకు రెమ్మల మద్య చీలిక మీద పెట్టి కిందకి కదుపుకుంటూ వచ్చి పు బొక్క దగ్గరకి పొనిచ్చాను

అక్కడ నా నాలుక స్పర్స ఆవిడకి కొత్త హాయిని ఇస్తుందనుకుంట నా తల లొకి చేతివెళ్ళని పొనిచ్చి కళ్ళు మూసుకుని సన్నగా ములుగుతూ పూకు నుండి మాత్రం దారలు దారలుగా రసాలని వదులుతుంది ఉప్పగా సప్పగా చెదుగా అదొలా మాంచి టేస్ట్ తొ ఉన్న ఆవిడ పూకు రసాలని నాకుతున్నాను. బయటకి కారిన రసాన్ని నాకేసి బొక్కలొకి తొసాను నాలుక కొనని ఇంకెంటి ఆవిడ కళ్ళు తెరిచి కిందకి చూసి ఆబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఎమి చెసావ్ రా ఇప్పటికే ఆగలేకపోతున్నాను ఇంక నా వల్ల కాదు అంది.

నాది పెట్టమంటావా అన్నాను. అమ్మోఓఓ అది నా పుకు లో పెడితే గొంతులోకి వచ్చేలా ఉంది అంది బయంగా. నేను ఆవిడ మొఖాన్ని చుస్తూ అంతలేదులే అన్నాను దీనిని బలుపు పొడుగు చుస్తుంటే నా పూకు చింపడం కాయం అనిపిస్తుంది అంది. నేను నవ్వు మాంచి బలిసిన మొడ్డ దొరికినప్పుడు బయపడి వచ్చిన చాన్స్ వదులుకుంటావా అన్నాను, అబ్బా వదులుకుంటానేంటి అంతలేదు ఏదైతే ఐ అవ్వింది నువ్వు ముందు నా పుకులొకి పెట్టు అంది హుమ్మ్ ఇప్పుడు లైన్లోకి వచ్చింది అనుకుని నా మొడ్డ తన పూకు మీద పెట్టి చీలిక వెడల్పు చేసి పైనుండీ కిందకి కిందనుండీ పైకి దాని గొల్లిని రుద్దుకుంటూ పామాను నా మొడ్డ కొన ఆవిడ గొల్లికి తగిలినప్పుడు ఇస్స్స్ష్హ్ష్ష్ ఆమ్మమమ్మ్ హ్హ్హూఊఉ అంటూ ములుగుతుంది ఇంక పెట్టమంటావా అన్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *