మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ) – 6

హేమ ముద్దు ఇంకా ఇంకా కావాలి అనిపించి మళ్ళీ పైకి వెళ్లి పెదాలతో ఇద్దరం మళ్ళీ ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాం. అలా హేమ నా పైకి వచ్చింది. తన చీర మోకాళ్ళ పైన దాకా లెగిసి ఉంది. నాకు ఒంగి ముద్దులు పెడుతుంటే నేను తన జాకెట్ ని తీసేసాను. ఒక్కసారిగా తన పెద్ద సళ్ళు బయట పడినియ్యి. నేను ముద్దు పెట్టడం ఆపేసి తన సళ్ళను పట్టుకుని పిసుకుతూ ఆ సళ్ళ మీద ఎక్కడ కాళీ ఉంటే అక్కడ ముద్దులు పెట్టడం మొదలు పెట్టాను. కింద నా మొడ్డ లెగిసి తన గుద్ద కి తగులుతున్న స్పర్శ బాగానే తెలుస్తోంది.హేమా కి అలా మొడ్డ తగలగానే ఊగడం మొదలు పెట్టింది పాంట్ మీదే. నేను తన సళ్ళని పిండేస్తూ చీకుతున్నాను. తన ముచ్చికలతో చిన్న పిల్లోడి లాగా ఆడుకుంటూ తన గుద్ద వెనక ఒక చెయ్యి వేసి తనకి సహాయం చేస్తున్నాను. ఒక్కసాయిగా హేమ ముచ్చికని నోట్లోకి తీసుకొని పాల పీకని జుర్రుకున్నట్టుజుర్రుకుంటున్నాను. అది కూడా సళ్ళని గట్టిగా పిసుకుతూ. హేమ “ఆహా ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ రేయ్ మెల్లగా ఆఅహ్” అంటూ మూలుగులు పెడుతుంది. హేమ నేను చీకే గాప్ లో నా షర్ట్, తన చీర, నా పాంట్ తీసేసింది. కొంసేపటికి తన సళ్ళు చీకడం ఆపేస్తే తను మళ్ళీ పైకి వచ్చి ముద్దు పెట్టుకుని కిందకి వెళ్ళింది. నా మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని వేగంగా చీకేస్తుంది. నేను నా చెయ్యి పొడిగించి తన సళ్ళని పట్టుకుని నొక్కుతున్నాను. తను నా మొడ్డ చీకుతూ కింద నా రెండు బంతులను చేతిలో ఆడిస్తూ మొడ్డని బయటకి తీసి రెండు గోటీలని నోట్లోకి తీసుకొని చీకింది కొంసేపు.

ఆ తర్వాత తన సళ్ళని తీసుకుని వచ్చి నా మొడ్డకి అటు ఇటు పెట్టి సళ్ళని ఊపుతూ దెంగడం మొదలు పెట్టింది. తన సళ్ళతో నా మొడ్డకి అలా మసాజ్ చేస్తుంటే నేను అలా వెనక్కి వాలి నాకు దొరికిన ఆ అవకాశానికి ఆనంద పడుతున్నా. వెంటనే తను లెగిసి పక్కన పొడుకుని నన్ను ఆహ్వానించింది. నేను తన పైకి ఎక్కి నా మొడ్డని మళ్ళీ తన సళ్ళ మధ్యలో పెట్టి కొడుతూ తన నోట్లోకి అందిస్తుంటే నాకుతుంది. నేను నా చేతిని వెనకాల పూకు దెగ్గర పెట్టి కెళుకుతున్నాను. హేమ మూలుగుతుంది. నేను ఒక్కసారి తనని చెంప మీద కొట్టాను. ఎందుకు కొట్టానో తెలీదు. కానీ కొట్టగానే ఇక వెళ్లిపో అంటుందేమో అనుకున్నా. కానీ తను మూలుగులు పెడుతూ రెండో చెంప చూపించింది. నేను మళ్ళీ కొట్టాను. కొంసేపు అలా కొడుతూనే ఉన్నా. నేను కొట్టే కొద్ది తను మొడ్డని చీకే వేగం పెంచుతుంది.నేను తన దెగ్గర నుండి లెగిసి పూకు నాకడానికి వెళ్తుంటే పూకు మూసేసి “అది ఎప్పుడైనా నాకచ్చు. నాకు నీ మొడ్డ బాగా నచ్చింది. నా నోట్లో పెట్టుకుంటా దెంగు రా నన్ను అంది. ఇక నేను మంచం మీద నుండి దిగి హేమ ని కాళ్ళు పట్టుకుని మంచం అంచుకి లాగి, తనని జుట్టు పట్టుకుని తిప్పి మంచం అంచున ఉంచి మొడ్డని నోట్లో పెట్టి చీకమన్నాను.

హేమ ముద్దు ఇంకా ఇంకా కావాలి అనిపించి మళ్ళీ పైకి వెళ్లి పెదాలతో ఇద్దరం మళ్ళీ ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాం. అలా హేమ నా పైకి వచ్చింది. తన చీర మోకాళ్ళ పైన దాకా లెగిసి ఉంది. నాకు ఒంగి ముద్దులు పెడుతుంటే నేను తన జాకెట్ ని తీసేసాను. ఒక్కసారిగా తన పెద్ద సళ్ళు బయట పడినియ్యి. నేను ముద్దు పెట్టడం ఆపేసి తన సళ్ళను పట్టుకుని పిసుకుతూ ఆ సళ్ళ మీద ఎక్కడ కాళీ ఉంటే అక్కడ ముద్దులు పెట్టడం మొదలు పెట్టాను. కింద నా మొడ్డ లెగిసి తన గుద్ద కి తగులుతున్న స్పర్శ బాగానే తెలుస్తోంది.హేమా కి అలా మొడ్డ తగలగానే ఊగడం మొదలు పెట్టింది పాంట్ మీదే. నేను తన సళ్ళని పిండేస్తూ చీకుతున్నాను. తన ముచ్చికలతో చిన్న పిల్లోడి లాగా ఆడుకుంటూ తన గుద్ద వెనక ఒక చెయ్యి వేసి తనకి సహాయం చేస్తున్నాను. ఒక్కసాయిగా హేమ ముచ్చికని నోట్లోకి తీసుకొని పాల పీకని జుర్రుకున్నట్టుజుర్రుకుంటున్నాను. అది కూడా సళ్ళని గట్టిగా పిసుకుతూ. హేమ “ఆహా ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ రేయ్ మెల్లగా ఆఅహ్” అంటూ మూలుగులు పెడుతుంది. హేమ నేను చీకే గాప్ లో నా షర్ట్, తన చీర, నా పాంట్ తీసేసింది. కొంసేపటికి తన సళ్ళు చీకడం ఆపేస్తే తను మళ్ళీ పైకి వచ్చి ముద్దు పెట్టుకుని కిందకి వెళ్ళింది. నా మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని వేగంగా చీకేస్తుంది. నేను నా చెయ్యి పొడిగించి తన సళ్ళని పట్టుకుని నొక్కుతున్నాను. తను నా మొడ్డ చీకుతూ కింద నా రెండు బంతులను చేతిలో ఆడిస్తూ మొడ్డని బయటకి తీసి రెండు గోటీలని నోట్లోకి తీసుకొని చీకింది కొంసేపు.

ఆ తర్వాత తన సళ్ళని తీసుకుని వచ్చి నా మొడ్డకి అటు ఇటు పెట్టి సళ్ళని ఊపుతూ దెంగడం మొదలు పెట్టింది. తన సళ్ళతో నా మొడ్డకి అలా మసాజ్ చేస్తుంటే నేను అలా వెనక్కి వాలి నాకు దొరికిన ఆ అవకాశానికి ఆనంద పడుతున్నా. వెంటనే తను లెగిసి పక్కన పొడుకుని నన్ను ఆహ్వానించింది. నేను తన పైకి ఎక్కి నా మొడ్డని మళ్ళీ తన సళ్ళ మధ్యలో పెట్టి కొడుతూ తన నోట్లోకి అందిస్తుంటే నాకుతుంది. నేను నా చేతిని వెనకాల పూకు దెగ్గర పెట్టి కెళుకుతున్నాను. హేమ మూలుగుతుంది. నేను ఒక్కసారి తనని చెంప మీద కొట్టాను. ఎందుకు కొట్టానో తెలీదు. కానీ కొట్టగానే ఇక వెళ్లిపో అంటుందేమో అనుకున్నా. కానీ తను మూలుగులు పెడుతూ రెండో చెంప చూపించింది. నేను మళ్ళీ కొట్టాను. కొంసేపు అలా కొడుతూనే ఉన్నా. నేను కొట్టే కొద్ది తను మొడ్డని చీకే వేగం పెంచుతుంది.నేను తన దెగ్గర నుండి లెగిసి పూకు నాకడానికి వెళ్తుంటే పూకు మూసేసి “అది ఎప్పుడైనా నాకచ్చు. నాకు నీ మొడ్డ బాగా నచ్చింది. నా నోట్లో పెట్టుకుంటా దెంగు రా నన్ను అంది. ఇక నేను మంచం మీద నుండి దిగి హేమ ని కాళ్ళు పట్టుకుని మంచం అంచుకి లాగి, తనని జుట్టు పట్టుకుని తిప్పి మంచం అంచున ఉంచి మొడ్డని నోట్లో పెట్టి చీకమన్నాను.

కొంసేపు అలా మొడ్డ చీకినాక హేమ ని మంచం పైన తిప్పి కాళ్ళు నా వైపు లాక్కుని తన పూకు దెగ్గర ఒంగోని నా నాలుక పెట్టి చీకుతున్నాను తన పూకు ని. హేమ కూడా బాగా చీకించుకుంటుంది. పైన తన సళ్ళని నొక్కుకుంటూ నా నాకుడికి ముద్దులు కి “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్” అంటూ మూలుగుతుంది.ఇక అలా చీకుతూ నేను కూడా మంచం ఎక్కి తన మొహం దెగ్గర నా మొడ్డని పెట్టి, తన పూకు దెగ్గర నా మొహం దూర్చి 69 పోసిషన్ లో పొడుకున్నాం. నేను తన గుద్దలో వేలు పెట్టి తన పూకు లో నాలుక పెట్టి నాకుతుంటే, తను నా మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని, నా బంతులు రెండింటిని పట్టుకుని పిసుకుతుంది.

ఇద్దరం ఒకరి అంగంతో ఇంకొకరం ఒకేసారి ఆడుకుంటూ ఉండే ఆనందం అనుభవించడం అది ఎన్నో సారి అయిన కూడా ప్రతిసారి మొదటి సారి లాగానే ఉండేది. కొంసేపటికి తన పైన నుండి లెగిసి పక్కన పొడుకున్నాను. హేమ వచ్చి తన నోటిని నా మొడ్డ చుట్టూ ఆనిచ్చి చీకి దాని పైన ఉమ్ము ఊసి పైకి వచ్చి తన పూకు కింద నా మొడ్డని రాసుకుంటూ మొడ్డని పూకులో పెట్టుకుని మెల్లగా ఊగుతుంది. తన చేతులను నా ఛాతీల మీద వేసి ఊగుతూ ఒంగోని నాకు ముద్దులు పెడుతూ ఎగురుతుంది. అలా 5 నిమిషాలు చేసాక ఒకసారి నా మొడ్డ తన పూకు లో నుండి జారింది. ఇక అప్పుడు పూకు లో పెట్టినప్పుడు నుండి నేను హేమ గుద్ద పైన చేతులు వేసి కింద నుండి తన పూకులో వేగంగా దెంగడం మొదలు పెట్టాను.

నేను తనని అలాగ దెంగుతుంటే హేమ గొంతు పెంచి కామంతో “అహ్హ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అబ్బా ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ రేయ్ ఆఅహ్ అబ్బా ఆఅహ్ ఆఅహ్” అంటూ అరుస్తుంది. నేను ఆపకుండా అలాగే పోట్లు వేస్తూ తన గుద్దను చరుస్తున్నాను. అలా కొంసేపు నేను, కొంసేపు తను విడతల వారిగా ఊగాము. హేమ ఎగురుతున్నప్పుడు తన సళ్ళను నా చేత్తో పట్టుకుని పిసుకుతుంటే హేమ ఇంకా వేగంగా ఎగురుతుంది.

తర్వాత తనను లేపి పక్కనే డాగీ స్టైల్ లో ఒంగోపెట్టి నేను పూకు దెగ్గర నాలుక ఆనిచ్చి కొంసేపు నాకి ఉమ్ము ఊసి తన పూకు ని ఇంకా తడి చేసి తన పూకులో మొడ్డని దించి లోపలి దాకా తోస్తూ దెంగడం మొదలు పెట్టాను. హేమ మెల్లగా “ఆ ఆ ఆ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ దెంగు రా వేగంగా దెంగు. అలాగే దెంగు ఆఅహ్ ఆఅహ్ హ్మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్” అంటూ రెచ్చకొడుతుంటే నా మొడ్డ ఇంకా సైజ్ పెరిగినట్టు అనిపించింది. ఒక చేత్తో ఒక గుద్దని పిసుకుతూ మరొక చేత్తో తన గుద్ద మీద చేతి ముద్రలు వేస్తూ వేగం పెంచి దెంగుతున్నాను. నొప్పి తట్టుకోలేక హేమ కూడా ఒక చెయ్యి వెనక వేసి తన పూకు ని వెడల్పు చేస్తుంది. అలా చేస్తు “ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ రేయ్ మొగ లంజ దెంగు రా అలాగే దెంగు ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఎవ్వడు ఇంతలగా దెంగలేదు రా నన్ను ఆఅహ్ అబ్బా ఆఅహ్ ఆఅహ్ నా పూకు ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అబ్బా ఆఅహ్ రేయ్ ఆపరా కొంసేపు ఆఅహ్ ఆఅహ్ ఆపరా ఆఅహ్ ఆఅహ్ రేయ్ దణ్ణం పెడతాను ఆపరా” అంటూ తనే ఇంకా పూకుని కెలుక్కుంటు మొడ్డని రెండు వేళ్ళతో పట్టుకుని లోపలకి తోస్తుంది. సలీమా, నీలిమా ఎప్పుడూ ఇలా చెయ్యలేదు. అలా దెంగినాక హేమ ని తిప్పి మంచం మీద పడేసి తన మీద నేను వాలిపోయి తన సళ్ళని పిసుకుతూ కసి కసిగా తనకి ముద్దులు పెడుతూ కొంసేపు అలాగే గడిపాము.

ఆ తర్వాత నేను లెగిసి తన కాళ్ళు రెండింటిని పైకి పెట్టి తన పూకులో మొడ్డని దూర్చడం మొదలు పెట్టాను. ఈసారి మొదటి నుండి పూర్తి వేగంగా దెంగడం మొదలు పెట్టాను.ఇక తనను ఇంకో 10 నిమిషాలు దెంగి తన పూకులో కార్చేసి ఇంకొంస్పీడు అలాగే పొడుకుని ఒకరిని ఒకరం ముద్దులు పెట్టుకున్నాం. అంతలోనే మధ్యాహ్నం అయిపోయింది సమయం. హేమ నేను వంట చేస్తాను లెగువు అని చెప్పి అలాగే బట్టలు లేకుండా ఇంట్లో తిరుగుతుంది. నేను వెళ్లి సోఫా లో కూర్చున్నాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *