బావమరిది ని దెంగిన బావ

ఇంకా నేను వాడి రూమ్ 1 వీక్ ఉన్నాను. ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసాం. ఫస్ట్ నైట్ చేసుకున్నాం, వాడు వన్ డే క్రాస్ డ్రెస్ చేసుకొని నాకు ఫుడ్ చేసి పెట్టాడు. ఆ ర్రోజు నైట్ లో ఉంన్నాడు. కిచెన్ లో ఉన్నప్పుడు నైట్ ఎట్టి దెంగాను.

The post బావమరిది ని దెంగిన బావ appeared first on Kama Kathalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *