నీ మేనత్త పూకు ఎప్పుడూ నీదేరా.. దెంగు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు… Part-10


నేను
ఆలోచనల్లో ఉండగానే, అత్త వంటగదిలోకి పోయి
టిఫెన్ తెచ్చి నా చేతికి అందించి,
“తింటావా…తినిపించనా!?” అంది. “తినేస్తా అత్తయ్యా.” అన్నాను. “అవును తినేస్తావులే, పెద్దాడివి
అయిపోయావు కదా.” అని నవ్వుతూ
వెళ్ళిపోయింది. పొద్దున్న వరకూ చిట్టెలుకా అంటున్న
అత్తయ్య ఇప్పుడు పెద్దాడివి అయిపోయావూ అంటుంది. ఇదంతా స్నానాల గది
మహత్యమా అన్న డౌట్ వచ్చింది.
ఆ డౌట్ ఎలాగైనా తీర్చుకోవాలని
డిసైడ్ అయ్యాను. టిఫెన్ తినేసి, ప్లేట్ ను వంటగదిలోని సింక్
లో పెడుతూ, “అత్తా! నేను లుంగీ కట్టుకోనా?”
అని అడిగాను. అత్త నన్ను ఎగాదిగా
చూసి, “ఇప్పుడు ఆ కోరిక ఎందుకు
పుట్టుకొచ్చిందీ?” అంది. “పెద్దాడినైపోయానని నువ్వేగా అన్నావూ. మరి పెద్దాళ్ళు లుంగీలే
కదా కడతారూ..” అన్నాను. “మ్…నువ్వు లుంగీలు కట్టేంత పెద్దాడివి కాలేదులే.” అంది అత్త. “మరి
లుంగీ కట్టాలంటే ఎంత పెద్ద అవ్వాలీ?”
అన్నాను. అత్త నా మొహం
చూసి ఫక్కున నవ్వి, “చాల్లే, మావయ్య లుంగీ ఇస్తాను కట్టుకో.”
అంటూ బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి
లుంగీ తీసి ఇచ్చింది. నేను
నా గదిలోకి పోయి లుంగీ కట్టడానికి
ప్రయత్నించాను, కానీ సరిగ్గా నిలబడడం
లేదు అది. 

“అత్తా!” అని
అరిచాను. అత్తయ్య లోపలకు వచ్చింది. “ఇది సరిగ్గా ఉండడం
లేదు. ఎలా కట్టాలత్తా?” అన్నాను.
అలా అంటూ ఉండగానే నా
చేతిలో లుంగీ జారి కిందకి
పడిపోయింది. ఒంటిమీద షర్ట్ లేకుండా ఒట్టి
అండర్ వేర్ తో నిలబడ్డాను.
అత్త నన్ను ఎగాదిగా చూసి,
“ఆ లుంగీ కట్టకపోతే ఇప్పుడు
నష్టమేముందీ?” అంది విసుగ్గా. “అయితే
ఇలాగే తిరగనా?” అన్నాను. “ఎలా? ఆ డ్రాయర్
వేసుకొనా?” అంది అత్త. “అవును.”
అన్నాను నేను. “తిరుగూ, నాకేం పోయింది.” అంటూ
అక్కడనుండి వంటగదిలోకి పోయింది. నేను ఆమె వెనకనే
వెళ్ళాను. వెనక్కి తిరిగి చూసి “ఏంటీ అలాగే
తిరుగుతావా?” అంది. “నువ్వే తిరగమన్నావు కదా!” అన్నాను. “మ్..ఎవరైనా దాన్ని చూసారనుకో జడుసుకుంటారు.” అంది. “దేన్ని చూస్తే?” అన్నాను. “ఆ చిట్టెలుకని.” అంది
దాని వైపు చేత్తో చూపిస్తూ.
“ఓ! నువు జడుసుకొనే బాత్
రూంలోంచి వచ్చేసావా?” అన్నాను. “నేనేం జడుసుకోలేదూ, జడుసుకోను.
కావాలంటే అది కూడా విప్పుకొని
తిరుగు. నాకేమన్నా భయమా?” అంది. “అలా అంటే నిజంగానే
విప్పేస్తాను.” అన్నాను. “విప్పరా చూస్తాను.” అంది స్థిరంగా నిలబడి.
“నిజంగా విప్పేస్తాను.” అన్నాను నేను. “ఏంట్రా బెదిరిస్తున్నావ్?” అంటూ దగ్గరకి వచ్చి
గబుక్కున నా అండర్ వేర్
కిందకి లాగేసింది. అప్పటికే మాటలతో కిర్రెక్కి పోయి ఉండడంతో, అది
అత్తకి సెల్యూట్ చేస్తున్నట్టుగా నిలబడి ఉంది. దాని చూసి
అత్త “ఊఁ…చిట్టెలుక బాగానే బలిసింది.” అని గిరుక్కున తిరిగి
వంటగదిలోకి పోయింది. నేను ఒక నిమిషం
ఆగి వంటగదిలోకి వెళ్ళాను. అత్త సింక్ లో
కూరగాయలు కడుగుతుంది. వెళ్ళి ఆమె వెనకే, ఆమెకు
నా అంగం తగిలేలా నిలబడి,
సింక్ లోకి తొంగి చూస్తూ
“ఏం కడుగుతున్నావూ?” అన్నాను. “మ్…ఏదో ఒకటిలే..” అని,
నా అంగం తనకి తగలడం
గమనించి, “ఒరేయ్! దాన్ని నాకు తగిలించకూ. దూరంగా
నిలబడూ.” అంది. “నేను ఇలాగే నిలబడతానూ,
తగిలిస్తాను.” అన్నాను. “ఇంకోసారి తగిలిస్తే దాన్ని విరిచేస్తాను.” అని షెల్ప్ దగ్గరకి
పోయి వంట సామానులు బయటకి
తీయసాగింది. ఆ ప్రయత్నంలో ఆమె
పైట జారి లోనెక్ జాకెట్
నుండి ఆమె అందాలు కనువిందు
చేస్తూ కనిపించాయి. మరింత స్పష్టంగా చూడడానికి
ముందుకి వెళ్ళి, మళ్ళీ ఆమెను తాకుతూ
నిలబడ్డాను. ఈ సారి నా
అంగం అత్త నడుముకి చీరలేని
చోట తాకుతుంది. అత్త దాని వైపు
ఓరగా చూసి, గబుక్కున దాన్ని
వడిసి పట్టుకొని “విరిచేయనా?” అంది. అత్త అలా
పట్టుకోగానే నేను ముందుకు జరగడంతో
అత్త చెయ్యి నా అంగంమీద జారి,
దాని తోలు వెనక్కి వెళ్ళింది.
దాంతో “ఆహ్..” అన్నాను తమకంగా. అత్త “అయ్యో!” అంటూ
తన చేతిని ముందుకు లాగింది. దాంతో నా అంగంపై
తోలు మామూలు స్థానానికి వచ్చేసింది. నేను మళ్ళీ నా
నడుముని ముందుకు తోయడంతో తోలు మళ్ళీ వెనక్కి
వచ్చేసింది. నేను చేస్తున్న పని
అత్త పసిగట్టి, “మ్…బులబాటం బాగానే ఉందే చిట్టెలుక గాడికీ..”
అంది. “అది ఇంకా చిట్టెలుకేనా!?”
అన్నాను నా అంగంపై ఉన్న
అత్త చేతిపై నా చెయ్యి వేస్తూ.
అత్త “చాల్లే ఇక వదులు.” అంటూ
చేతిని తీసేయబోతే, నెను దాన్ని అదిమిపట్టుకొని,
అంగాన్ని ముందుకూ వెనక్కీ ఊపసాగాను. “హబ్బా! చాలురా వదులూ..” అంది అత్త కాస్త
బలహీనంగా. “మరి నాది చిట్టెలుక
కాదని చెప్పు.” అన్నాను. “సరే! చిట్టెలుక కాదులే.
ఇక వదులు.” అంది. అత్త కళ్ళలో
తత్తరబాటు కనిపిస్తుంది. దాన్ని గమనించి “సగం పని అయ్యింది.
పూర్తి చేయొచ్చుగా అత్తా.” అన్నాను. “ఏ పనీ?” అంది
అత్త. నా అంగంపై అత్త
చేతిని ఆడిస్తూ “ఈ పని.” అన్నాను.
“ఛీ! వంటగది పాడవుతుంది, పో..” అంది అత్త
చేతిని బలవంతంగా తీసేసి. “అత్తా, ప్లీజ్ అత్తా, ప్లీజ్..”
అంటూ అత్త చేయిపట్టుకొని లాగసాగాను.
“అబ్బా వదలరా. ఇక్కడ వద్దు.” అంది
అత్త. “మరి బాత్ రూంకి
పోదామా?” అన్నాను. “అబ్బా! పిల్లోడు చంపుకు తింటున్నాడుకదా..” అని, “సరే పద,
ఈ ఒక్కసారే, సరేనా?” అంది. “అలాగే అత్తా! పద.”
అంటూ హుషారుగా అత్త చేయి పట్టుకొని
బాత్ రూంలోకి లాక్కుపోయాను. లోపలకి పోగానే, అత్త చేతిని నా
అంగంపై వేసుకొని “మ్..కానీయ్ అత్తా.”
అన్నాను. అత్త దానిని గుప్పెట్లో
బిగించి ముందుకూ వెనక్కూ ఆడిస్తూ “ఇంత ఎలా పెంచావురా?”
అంది. “ఏమో అత్తా! నీ
చెయ్యి పడగానే అలా పెరిగిపోయింది.” అన్నాను.
“చాల్లే వెదవా, కబుర్లు నేర్చావు.” అని గబగబా ఊపుతూ
“ఎంతకీ అవ్వదేంట్రా?” అంది విసుగ్గా. “ఏమో
అత్తా! ఆఁ..ఒక పని
చేస్తే అవుతుందేమో!” అన్నాను. “ఏం చేస్తావూ?” అంది.
నేను వెంటనే అత్త పైటను కిందకు
జార్చాను. “ఏయ్! ఏమిటిదీ?” అంది
కంగారుగా. “వీటిని చూస్తే మూడ్ వచ్చి తొందరగా
అవుతుందని అత్తా.” అన్నాను. “మ్…చూస్తే చాలా. ఏమైనా చేస్తే
తప్ప అవ్వదా?” అంది అత్త వెటకారంగా.
“చేస్తే ఇంకా తొందరగా అవుతుందేమో.”
అంటూ అత్త సళ్ళ మధ్య
చీలికపై వేలితో రుద్దాను. “స్..వద్దు.” అంది
అత్త. “ప్లీజ్ అత్తా..ఒక్కసారి..” అన్నాను. “మ్..ఒక్కసారీ ఒక్కసారీ
అంటూ అన్నీ చేయించేస్తున్నావ్. ఇక ఒక్కటే
మిగిలింది.” అంది. “ఏంటి అత్తా ఆ
ఒక్కటీ?” అన్నాను. “ఏదోలే, నీ పని కానీయ్.”
విసుగ్గా అంది అత్త నా
అంగాన్ని ఆడిస్తూ. నేను నెమ్మదిగా నా
చేతిని ఆమె జాకెట్ లోకి
తోసాను. వెచ్చగా తగిలాయ్ ఆమె బంగారు బంతులు.
మెల్లగా నొక్కసాగాను. అత్త “స్..” అంది.
నా చేతిని ఇంకాస్త లోపలకి తోయడనికి జాకెట్ అడ్డం వస్తుంది. నెమ్మదిగా
హుక్స్ విప్పసగాను. “స్..ఒరేయ్..” అంటుంది
అత్త. అప్పటికే మూడు హుక్స్ విప్పేసాను.
“మ్…సరే! మిగిలినవి కూడ
కానీయ్.” అంది తను. ఆమె
ఆ మాట పూర్తి చేసేలోగానే
మిగిలినవి విప్పేసాను. ఇక ఆమె బంతులను
అందుకోడానికి బ్రా మాత్రమే అడ్డంగా
ఉంది. దానిమీద చేయివేసి “అత్తా ప్లీజ్..” అన్నాను.
“హూఁ..వప్పుకున్నాకా తప్పుతుందా!!” అంటూ తన రెండు
చేతులనూ వెనక్కి పోనిచ్చి, హుక్స్ తొలగించి, బ్రాని తీసేసింది. ఎదురుగా నగ్నంగా ఉన్న అత్త స్థనాలను
చూస్తే ఆగలేకపోయాను. ఆమె నడుము చుట్టూ
చేయి వేసీ దగ్గరకి లాక్కొని,
ఆమె స్థనాన్ని నోటితో అందుకున్నాను. “స్..అబ్బా..పిల్లోడా..”
అంటూ మళ్ళీ నా అంగం
పట్టుకుంది. నేను కుతిగా అత్త
సళ్ళను కుడవసాగాను. అత్త అదే కుతితో
నా అంగాన్ని ఊపసాగింది. ఊపుడు ఎక్కువయ్యేకొద్దీ, అత్త
ఆయాసపడుతుంది ఎందుకో. బలంగా నా అంగాన్ని
నలిపేస్తుంది. నేను రెండో స్థనాన్ని
ఒక చేత్తో పిసకడం ప్రారంభించాను. “మ్…అత్త సళ్ళను ఇక
వదలవా??” అని తమకంగా అంటూ,
నా అంగాన్ని మరింత జోరుగా ఊపసాగింది.
నాకు మైకం వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది.
“మ్..మ్..” అంటూ అత్త
సళ్ళను చీకే జోరును పెంచాను.
“హా..కన్నా..చంపుతున్నావ్ కదరా. ఇక చాలురా
బాబూ…మ్..మ్..” అంటూ
అత్త నా అంగం తోలుని
వెనక్కి లాగి, గుండుపై వేలితో
రాయసాగింది. ఆమె అలా చేస్తుంటే
నా వళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కినట్టు అయిపోయి, లోపలనుండి ద్రవం వెచ్చగా బయటకి
చిమ్మింది. అలా వచ్చిన ద్రవం
అత్త పొత్తికడుపుని అభిషేకించింది. అది తనని తాకగానే
“హబ్బా! ఎంత కక్కావురా బాబూ..”
అని నా అంగాన్ని పిండి,
ఆఖరి బొట్టుని కూడా బయటకి లాగి,
బలంగా ఊపిరి తీసుకొని, “అయ్యిందిగా,
ఇక బయటకి పో.” అంది.
“ఎందుకు అత్తయ్యా?” అన్నాను నేను. “మ్…లీటరు కక్కావుగా, క్లీన్
చేసుకోవద్దా, పో..” అని బయటకి
గెంటుతూ “ఇప్పుడైనా బట్టలు వేసుకోరా వెదవా.” అని అరిచి, తలుపు
వేసేసుకుంది….. (Written by Pranay… To be continued in Part-11)

Do you want to earn money? then Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *