అయిపోయింది ఆంటీ – Part | telugu porn stories

అయిపోయింది ఆంటీ – Part 13 →

వినోద్ ఆమె వడిలో పడుకున్నాడు
చేతితో అతని మగసిరిని అందుకుని సవరిస్తూ
” ఎన్నిసార్లు చేసుంటావ్ దీంతో ఆడదాన్ని ” అని అడిగింది ” చాలా సార్లు కానీ ఆడదొక్కతే నీవే రెండోదానివి ” ఓ రొమ్ము నోటినిండా కుక్కుకున్నాడు ” కొయ్యకు ” చేతిని విసురుగా జాడించింది ” నిజం నువ్వు నమ్మకపోతే నేనేం చేయను ” ” సరే నమ్ముతాను కానీ మన బంధం ఇక్కడున్న ఈ మూడు రోజులే తర్వాత నానుండి నువ్వేం కోరకూడదు అసలు మనకీ సంబంధం ఉందని ఎవరికయినా తెలిసినా సహించను ” అంటూ వార్నింగిచ్చింది ” ఛా ఛా నేనెవరికి చెపుతాను ”

” ఎందుకయినా మంచిదని ముందుగానే చెపుతున్నాను గుర్తుంచుకో
సరే మీదికి రా ”
” అప్పుడే ”
” అంత కంగారేం ” ” ముందో దెబ్బ అవనీ ” ” సరే ” అంటూ లేచి పాలరాతి స్తంభాల్లా వున్నా ఆమె తొడలు పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కుంటూ చుప్ మంటూ ఆమె నిలువు పెదాల్ని ముద్దాడాడు ” నీకూ ఉందా ఈ అలవాటు ” ” వూ ” అంటూ మూతిని చుంచు మూతిలా ముడిచి ముందుకు జరిగేడు

అక్కడ ముద్దులెట్టుకుంటేనే మెలికలు తిరిగి పోతుంది ఆడది ఇప్పుడీ పీల్పుడు ముద్దుకి మహదానందం కలిగింది అతని తలను రెండు చేతులతోనూ పట్టుకుని కరువుగా తన దేహానికి నొక్కుకుంది ఇక తన ఇష్టం వచ్చినట్టు జుర్రుకోవటం మొదలెట్టేడు వినోద్ బాగా విచ్చుకున్న రెమ్మల మధ్యనుంచి గోపురంలా పొడుచుకొచ్చిన పల్చటి భాగాన్ని పట్టుకుని గట్టిగా నాలుగు పీల్పులు పీల్చేసరికి ఆవేశం పట్టలేక ఆపసోపాలు పడిపోయింది సుజాత ”

అమ్మో నీకూ చాలా పట్లు తెలుసే ఏమో అనుకున్నాను అయ్యో య్యో అంతచేటు కరిచేస్తే నే భరించగలనా వినూ ఊ అదీ అలా పెదాలతో లాగుతూంటే ప్రాణం ఎంత హాయిగా ఉందో చూడూ భగవంతుడంత చోటివ్వలేదు కానీ లేకపోతె నీ తల బయటకు కనపడనిచ్చేదాన్నా నిజంగా అంత కోరికగానూ ఉంది ఊ అలా చుట్టూ తిప్పకు ఇందాకన్నట్టు ముందుకూ వెనక్కూ కదిలించు ఓహో జోరుగా ఆడించు ఊ ఇక చాలు గానీ ముందక్కడనుంచి నీ నోరు తీసేయ్ ” ఆవేశపడిపోతూ హెచ్చరించింది
గానీ లోపలినుండి పొంగుకొచ్చిన వేడి వుద్రేకపు వెల్లువను మాత్రం ఆపుకోలేక పోయింది వినోద్ అధరాలు వెచ్చగా తడిసిపోయేయి
తలపైకెత్తి ఆశ్చర్యంగా చూసేడు

మత్తుగా మూతలు పడుతున్న కళ్ళతో చూస్తూ కిందనుంచి చీర చెంగు అందుకుని అతని మూతి
తుడిచింది
” ఇకనైనా పెడతావా ?” అంది అతన్ని పైకి లాక్కుని

” ఆహా పెట్టేసుకో మరి ” ” అలాగే ” దారి చూపించింది జమాయించి గుద్దేడు అక్కడున్న మూడు రోజులూ వీలైనన్ని సార్లు చేయించుకుందతనితో అలా మొదలైన్ది సుజాతకి కుర్రాళ్ళ మీద కోరిక మళ్ళీ మొగుడిదగ్గరికొచ్చేక ఎప్పుడూ వీలుకలగలేదు కుర్రాడెవడితోనైనా వేయించుకుందామంటే ఇలా కాలం గడుస్తుండగా అలాంటి అవకాశం దానంతట అదే వచ్చింది
అదెలాగంటే

ఏడో భాగం ఓ సారి సుజాత పెళ్ళికి వెళ్ళాల్సొచ్చింది పెళ్లికివచ్చిన అందరికీ కలిపి కన్యాదాతగారి వూరు వెళ్ళడానికి ఓ కాంట్రాక్ట్ బస్ అరేంజ్ చేశారు ఎటు వెళ్ళినవాళ్ళు అటు వెళ్లగా మిగిలిన వాళ్ళు బస్ ఎక్కేరు
అందులో సుజాత కూడా వుంది బస్ వేగంగా దూసుకుపోతోంది. రమేష్ ఆలోచనలు కూడా అలాగే దూసుకుపోతున్నాయి అతడు పెళ్ళికొడుకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అతడు కూర్చున్న సీట్లో పన్నెండేళ్ల కుర్రాడొకడూ, ఎనిమిదేళ్ల కుర్రాడొకడూ వున్నారు రమేష్ చూపంతా తన ముందు సీటు మీద కూర్చున్న ఆడంగుల మీదే వుంది ఇద్దర్నీ వదిలేసి మూడోఆమె మీద మనసు పడ్డాడతను ఆవిడ సుజాతే

సుజాత తన పక్కావిడతో ఎదో సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ అప్పుడప్పుడూ వెనక్కి తిరిగి చూస్తూండడంతో అతడికావిడమీద ఓ విధమైన గ్లామర్ ఏర్పడింది వాళ్ల మాటల్ని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతూ ఓ మూమెంట్ లో తనూ మాట కలిపేడు ఎదో విధంగా ఆవిడని మంచి చేసుకుని ఓ షాటు వేసుకోగలిగితే ఈ జన్మ ధన్యమైపోయినట్టే అనుకున్నాడు అందుకే చొరవ చేసి వాళ్ళ సంభాషణలో పాలు పంచుకున్నాడు సినిమాల గురించి అనర్ఘళంగా మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు చిరాకు పడకుండా ఇంకా రాబోయే సినిమాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు బస్సు ఓ చోట ఓ పావు గంట ఆగినప్పుడు వాళ్ళను అడక్కుండానే చొరవగా ఐస్ సోదాలు కొట్టించి అందించేడు ” అయ్యో నీ కెందుకయ్యా ఈ శ్రమ ” అంటూనే దోరగా నవ్వింది ”

దానిదేవుందండీ నేనెలాగూ తాగుతున్నాను కదా అని మీక్కూడా తెచ్చేను ” అంటూ నవ్వేడు జాకెట్టులో చెయ్యి పెట్టి పర్సు తీయబోయింది సుజాత వడ్లపూడి నారింజలకన్నా వాటంగా కనిపించాయామె పాలిండ్లు వాటివంక ఓరగా చూస్తూ ” భలేవారే మీరేం ఇవ్వక్కరలేదు పర్సు తీయకండి ” అంటూ ఖాళీ బాటిల్సు పట్టుకెళ్ళేడు పావుగంట తర్వాత బస్సు బయల్దేరాక భేటీ మళ్ళీ ప్రారంభమైన్ది ఆ సంభాషణను అంతం కానివ్వకుండా కన్యాదాత గృహం వచ్చేదాకా సద్వినియోగ పర్చుకున్నాడు రమేష్ వెనక సీటు మీద నుంచి ముందు సీటు మీదకు వాలి ఇంచుమించు ఆమె భుజం మీద గడ్డం మోపి

కూర్చోవడంవల్ల బస్సు కుదుపులకు గాలి జోరు కామె పైట కదిలినప్పుడల్లా అతని కళ్ళకు పసందయి న విందు దొరికింది ఒక్కొక్కప్పుడు వెంటనే సర్దేసుకున్నా కొన్ని కొన్ని సార్లు పాపం కుర్రాడు ఎదో తంటాలు పడుతున్నాడులే అన్నట్టు ఉదాసీనంగా పైట గురించి పట్టించుకోలేదు సుజాత అతనేమో అప్పుడప్పుడూ తన మోచేతిని ఆమె మెడకీ భుజానికి తగిలించడం మొదలెట్టేడు ఆ టచ్చింగ్ కూడా ఆమెకు నచ్చడం చూసి సంతృప్తి పొందాడు అది బస్సు అందులో పట్టపగలు కావటం వల్ల అంతటితో సరిపెట్టేడు కానీ లేకపోతే జాకెట్టు లోకి చెయ్యి

దూర్చి ఓ పట్టు పట్టక పోయేవాడా బస్సు దిగి విడిదింట్లో ప్రవేశించినప్పటినుంచీ ఆ తరువాయి కార్యక్రమమేమిటా అని ఆలోచనలో పడ్డాడతను భూమి చుట్టూ తిరిగే ఉపగ్రహంలా సుజాత చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేస్తున్నాడు అదంతా గమనించి సుజాత నవ్వుకునేది ఆ నవ్వులే అతనికి మరింత హోప్ కలిగించేయి రాత్రి భోజనాల సమయం వరకూ మళ్ళీ సుజాతతో మాట్లాడడానికి సమయం చిక్కలేదతనికి పంక్తిలో ఆమెకి బాగా కనపడేలా చోటు సంపాదించి మరీ

కూర్చున్నాడతను అందరూ లేస్తున్నారన్నప్పుడు ముందు బయటికెళ్ళిపోయి చేతులు కడుక్కుని సుజాత వస్తుండడం గమనించి మళ్ళీ చెంబు నిండా నీళ్లు ముంచి ” ఇదిగోనండీ ” అంటూ సాదరంగా ఆవిడకందించేడు
తాను చేయి కడుక్కుంటూ ” అంత మందిలో అలా చూస్తుంటే పై వాళ్ళేమనుకుంటారు ? ” అని మందలింపుగా అంది సుజాత