అయిపోయింది ఆంటీ – Part 9

” మరి ఎం చేయను నువ్వు దూరం కావడం నా కిష్టం లేదు ” ” సరే అలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోకు నేను నీ దాన్ని ” ” థార్క్స్ సుజా ఐ లవ్ యూ వెరీ మచ్ ” అంటూండగా ఫోన్ మోగింది ఎత్తి మాట్లాడేడు అతడి మాటల్ని బట్టి సుజాత కర్ధమైన్ది నిర్మల ఎక్కడికో వెళ్ళడానికి అతన్ని అడుగుతోంది అతనొప్పుకుని ఫోన్ పెట్టేసి ” సుజా మనం ఇంటికి వెళ్లేచ్చు నిర్మల ..

” ” తెలిసింది లెండి ” ” మరి వెళదామా ? ” ” మీదే ఆలస్యం ” అతడు అసిస్టెంట్ మానేజర్ ని పిలిచి ఆ రోజు సెలవు ప్రకటించ మని సుజాత తో బయటికొచ్చి టాక్షీ 3 ఎక్కి ఇంటికొచ్చేడు డైనింగ్ హాల్లో అన్నీ అమర్చి వెళ్ళింది నిర్మల ఇద్దరూ భోంచేశారు బెడ్ రూమ్ లో కొస్తూ అతను ఆవిడ నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి ఆమెను తనకేసి అదుముకుని ముద్దెట్టుకుంటూ ” ఈ ఇంట్లో నిన్నిలా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ముద్దెట్టుకునే వీలుకోసమే ఇందాక అడిగేను ” అన్నాడు ” ఇప్పుడు నేను కాదనలేదుగా ” ” మళ్ళీ వెళ్ళిపోతావుగా ”

” వెళ్లకపోతే నిర్మల ఏమోగానీ మా నాన్నగారు రైఫిల్ పట్టుకొస్తారు ” ” అనవసర ప్రసంగం రా బెడ్ రూం లో కెళదాం ” ” లేడి కి లేచిందే పరుగట ” ” ఆ అంటే ” అంటూ కుడి చేతిని పైకి జరిపి స్తనం పట్టుకు వత్తేడు పడక గదిలోకి వచ్చాక బట్టలు విప్పేస్తూ ” నువ్వూ విప్పేయ్ ” అన్నాడు ” ఊహూ ” ఆమె చూపులు అతని పొత్తి కడుపు కిందకు జరిగేయి అతడి నరాలు అప్పటికే నిగిడి ఉన్నాయి

అప్రయత్నంగా కుడిచేయి ముందుకు జాపి అతన్ని అందుకుంది
తన గుప్పిడంత లావు తనలో అంత స్థలం ఎక్కడుంది ? అతనితో ఎన్ని సార్లు చేయించుకున్నా ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగానే వుంటుందామెకు అతడు ఆమె స్తనం మీద చెయ్యి వేసి ” మళ్ళీ జాకెట్ నలిగిందంటే బాధ్యత నాది కాదు ” అన్నాడు ” బాబోయ్ ఆగండి తీసేస్తాను ఆనక ఇంటికెళ్ళేటప్పుడు చచ్చి పోతాను అది నలిగితే ”

అంటూ విప్పింది దిశగా నిలబడిన ఆమెను అమాంతంగా కౌగలించుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు అతని కౌగిలి గట్టిగా వుంది ఆమె తొడల మధ్య అతను మరింత గట్టి పడుతున్నాడు ” మంచం మీద కెళదాం ” అందామె ” నీదే ఆలస్యం ” అని ఆమెను అమాంతంగా ఎత్తుకున్నాడు

ఆమె కాళ్ళని అతని నడుం చుట్టూ వేసి బిగించేసింది ఆమె పెదవులు నిలువుగా విడివడ్డాయి అతడి మెడ చుట్టూ చేతులు వేసింది ఆమెను మోసుకెళ్లి మంచం మీద పడేసి ఆమె మీద కొరుగుతూ ” నువ్వెప్పుడూ కొత్త గానే కనిపిస్తావ్ సుజా ” అన్నాడు ” నాకూ నువ్వంతే ” అతడామె ముందు గొంతుకు కూర్చుని ఆమె తొడల్లోకి చూసేడు తొడలు ఎడం చేసింది సుజాత
అతడి కుడిచేయి అక్కడ పడింది రాత్రి రేజర్ ఉపయోగించి నున్నగా చేసుకుందక్కడ అతడికక్కడ నున్నగా తగిలేసరికి ఆమె నాభి మీద ముద్దు పెట్టుకుని పెదవులు

పొత్తికడుపుమీదకి జరిపేడు పొత్తికడుపుకింద పాలకోవాలు పేర్చినట్టున్న కండను పళ్లతో పట్టుకుని నొక్కేడు అతడి గమ్యం ఆమెకు తెలుసు తొడలు విశాలం చేసి మొత్త పైకెత్తింది అతని పెదవులు ఆమె పెదవులకు తాకించి గ గా ముద్దెట్టుకుని నాలుక లోపలి కి జరిపేడు ఆమె ప్రాణంలో నోరూరుతుంది అతడి జుట్టులోకి వేళ్ళు పోనిచ్చి అతన్ని అదుముకుంది అతని నాలుక ఆమె లోపల కదలాడుతోంది అతని పెదవుల రాపిడికి పుష్పం విచ్చుకుంటోంది అతనిచేత గంటల తరబడి అలా చేయించుకోవాలనిపిస్తోందామెకు

అతన్ని తనమీదకి లాక్కుని అతని పెదవులందుకుందామె అతని నాలుకను తన పెదవుల మధ్యకు తీసుకుంటూ తన కుడిచేయి క్రిందకు పోనిచ్చి అతన్ని తను విడివడినచోట పెట్టుకుని నెట్టమన్నట్టు తలూపింది సుజాత ఆమె రొమ్ములు గట్టిగా పట్టుకుని సగం వరకూ దిగి వెంటనే నడుం పైకి లాగి ఎక్కు పెట్టిన బాణంలా గుండె కంటా దిగేడు మరో సారి అతనితో చేయించుకున్నాక వెళదాం అనుకుంటూనే విశ్రాంతి గా పడుకుని అలాగే నిద్ర
గణ
పోయింది

=========================================

మళ్ళీ కిరణ్ తట్టి లేపితే లేచింది ” నిర్మల వచ్చింది ” అన్నాడు ఆమాటతో ఆవిడ నిద్రమత్తు వదిలింది
” ఏమిటీ ” అంది
” నిర్మల వచ్చింది మనల్ని చూసింది ”
” మరి….. మరి ”
” మరి లేదు ఏమీ లేదు మన విషయం చెప్పేను ” ” ఇప్పుడేమిటి చేయడం ?” ” లేచి ముఖం కడుక్కుని బట్టలేసుకో ” ” తనేమంది ? ” ” ఏమనలేదు విన్నది అంతే ” ” పొరపాటు చేసాం “

The post అయిపోయింది ఆంటీ – Part 9 appeared first on Telugu Sex Stories.