అయిపోయింది ఆంటీ – Part 11

” మరైతే నే వెళ్ళిపోతా ” ” ఊహూ మీరు కళ్ళు మూసుకోండి ” ” ఊ సరే” ” అదిగో వేళ్ళ సందుల్లోంచి చూస్తున్నారు ” ” లేదు విప్పేయ్ ” సుజాత వంటి మీద లంగా బ్రా మిగిలేయి ఆమెకు ఆనందంగా వుంది తన మొగుడు రసికత తెలిసినవాడే ఆడదాన్ని రంజింపచేసే శక్తి మగాడి మాటల్లో కూడా ఉంటుంది ” అవెందుకూ అవి కూడా ”
” ఛీ పాడూ ”

” సరే ఇలారా ” తన పక్కనే కూర్చో పెట్టుకుని ఒక రొమ్ము మీద చెయ్యి వేసి చిన్నగా పిసికాడు ” చీ ఏంపని ” ” మొగుడూ పెళ్ళాం చేసుకునేది దేనోయ్ ” అంటూ ఆమెను మంచం మీద వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి బ్రా హుక్స్ తప్పించి దానిని లాగి రెండు రొమ్ముల్నీ చేతుల్తో పట్టుకున్నాడు సుజాత పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుంది ఇక ఆమె అభ్యంతరాలన్నీ తేలిపోయేయి అతడెటు తిప్పితే బొమ్మలా అటు తిరిగింది అతడు మునిపళ్ళతో ముచ్చికలు మెలిపెడుతుంటే తీయగా మూలుగుతోంది

అతడు ఆమెను ఆ మత్తులోవుంచి లంగా లాగేసేడు అది గమనించినా గమ
పోయింది సుజాత పెళ్ళాన్ని అపురూపంగా చూసుకున్నాడు అందమైన వంపులతోటి ఎత్తు సళ్ళతో చక్కగా మగ్గిన అంటూ మామిడికాయలా పచ్చగా
మెరిసిపోతోంది పొత్తికడుపు నున్నగా లోపలికి అంటుకుపోయి వుంది
నాభి కిందనుండి అందంగా తిరిగిన వంపులో ఆమె మన్మధమందిరం పగడపు దీవిలా అనిపిస్తోంది

రెమ్మలు ఉబ్బెత్తుగా ఊరి బుగ్గల్లా వున్నాయి వాటి మధ్యలో బీటా పండిన దొండపండు మాదిరిగా నిగ నిగ లాడుతోంది ” ఛీ పాడు ఏమిటలా చూస్తారు ” అంటూ బోర్లా తిరిగిపోయింది సుజాత ” నా పెళ్ళాన్ని నే చూసుకుంటే తప్పేం కావాలంటే నువ్వూ చూడు నన్ను ” అంటూ షర్టూ లుంగీ విప్పేసేడు అమ్మగారి బొమ్మ దర్శనం చేసుకోవడంతో నిటారుగా నిలబడిపోయింది అతని ఉద్రేకం చూపించడానికి పెళ్ళాన్ని వెల్లకిలా తిప్పేడు ” అమ్మో ” అతని ప్రతాపాన్ని చూసి చటుక్కున కళ్ళు మూసుకుని తొడల మధ్య చేతులతో మూసుకోబోయింది

సిగ్గుతో
అంతకుముందే అతనిచెయ్యి అక్కడ పడి దాన్ని కాస్తా అందుకుని కమ్మగా నొక్కింది ” ఊ ” తీయగా మూలిగింది ” కళ్ళు తెరిసి నీక్కావలిసిందాన్ని చూడు ”

” ఊహూ ”
” ఎం”

” నాకు భయం ” ” ఎందుకూ ” ” అంతే ఆమ్మో ” “ఎంత ” అంటూ ఆమె చేతినందుకుని తనదాన్నందించేడు చెయ్యి తీసేయలేదామె గుప్పెట బిగించింది
మొగుడు తక్కువ మగాడేం కాదు అనుకుంది అతడు చూపుడు వేలుతో క్లిటారిస్ కదిలించినట్టే కదిలించి నెమ్మదిగా రెమ్మల మధ్యకు తోసేడు ఆమె కూడా ఆ నరాల పట్టుని పైకీ కిందకీ ఆడిస్తుంటే చూపుడువేలుకి మధ్య వేలు కూడా జతచేసి కింద దొలుస్తూనే ఆమె మొహంనిండా ముద్దులు పెట్టి ” సుజా దీంతో ఎం చేస్తారో తెలుసా ?” అని అడిగేడు
” అరే ఛీ ఎందుకు నీ చేతు లోవున్నదాన్ని నా వేలున్నదాంట్లో పెట్టాలి ” ” అమ్మో ” ” ఎం ” ” వేలుంటేనే నొప్పి ఇంత లావుదయితే ……

బాబోయ్ ”
” నీ మొహం ఎం కాదు ”
” వద్దు నాకు భయం ”

” ఫర్వాలేదు నొప్పి లేకుండా చేస్తానుగా ”
” అయినా నాకు భయం ” ” అయితే నే వెళ్ళి పోనా ”
“ఊహూ ”

” మరి వద్దంటున్నావుగా ” ” మరి నొప్పి లేకుండా ” ” చేసానుగా ” ” ఎలా ఇంత గట్టిదాన్ని ఎలా ఎక్కడ పెడతారు ” ఐరన్ రాడ్డులా నొక్కుడు పడనిదాన్ని నొక్కుతూ అంది ” చూస్తావుగా ”
ఆమె మీదికి జరిగి

” తొడలు తెరువ్ ” అన్నాడు మరీ ఇంకా బెట్టు చేస్తే బావుండదని మోకాళ్ళు పైకెత్తి తొడలు పక్కకి లాక్కుంది మెల్లిగా ద్వార ప్రవేశం చేసి ఆమె ” ఊ ఉహూ నొప్పి మెల్లిగా అబ్బా ” అంటున్నా బలంగా నడుంతో ఒక నొక్కు నొక్కి అంతటితో ఆ కసి ఆగక వామ వక్షాన్ని గట్టిగా కొరికేసేడు ” అమ్మో ” బాధగా మూలిగిందామె ” నొప్పిగా ఉందా ” అని అడిగాడు ” మరి మెల్లిగా చేస్తానని ” బుంగ మూతి పెట్టిందామె ” మరి నేనేం చేయను మెల్లిగానే పెడదామనుకున్నాను కానీ మొదలు పెట్టి పెట్టగానే కసి ఆగ లేదు ” ” నేను చచ్చిపోయినా అంతేకదా “

The post అయిపోయింది ఆంటీ – Part 11 appeared first on Telugu Sex Stories.