అన్నయ్య చేసిన అప్పు కోసం శీలాన్ని త్యాగం చేసిన చెల్లి – తెలుగు సెక్స్ కథలు


అన్నయ్య చేసిన అప్పు కోసం శీలాన్ని త్యాగం చేసిన చెల్లి  – తెలుగు సెక్స్ కథలు 

నా పుట్టిన రోజు కదా ,బాత్ చేసి మంచి ఎక్ష్పొస్ డ్రెస్వేసుకున్నాను.ఎవరో డాడీ పేరు పెట్టి పిల్చారు,వెళ్లి చుస్తే ఆరుగురుఉన్నారు,ఏమిటండి అని అడిగా,మీ డాడీ లేరా అని అడిగారు.లేరుఊరు వెళ్లారు అన్నాను.అందరు కోపం గా ఉన్నారు,మీ అన్నయ్యఉన్నాడా అని అడిగారు.ఉన్నాడు అన్నాను.బయట ఎందుకులోపలికి రమ్మన్నాను.లోపలికి వెళ్లి ఎవరో వచారుఅన్నాను.అన్నయ్య వాళ్ల ను చూసి కొద్దిగా బయపడుతున్నాడు.వాళ్లు ఏవో ఫొటోస్ చూపిస్తున్నారు.అన్నయ్య రూమ్లోకి వచ్చి ఏడుస్తున్నాడు,ఏమిటి రా అన్నాను,నన్ను గట్టిగాహత్తుకొని ఒకటే ఏడుపు.వాళ్ళు హాల్ లో ఉన్నారు.కొంతసేపటికిఏడుపు ఆపాడు,ఏమిటి రా అని అడిగాను,అన్నయ్య చేతిలో ఫొటోస్లాక్కున్నాను.చుస్తే అన్నయ్య ఒకామె ను దేన్గుతున్నాడు.ఏమిటిరా ఇలా అని అడిగాను.సారీ అని అన్నాడు.వాళ్లు ఫొటోస్తీసరంతా,ఎబయ్యి వేలు అడుగుతున్నారు,లేకపోతె పోలీస్ కేసుపెడతారంట.అల్లరి చేస్తారంట.డాడీ కి తెలిస్తే నన్ను బతకనివ్వరుఅని ఒకటే ఏడుపు.డబ్బులు ఇవ్వక పొతే నన్ను వదిలేటట్టు లేరుఅంటున్నాడు.ఎయ్బై వేలు అమ్మో అనుకున్నాను.వాడిని రూమ్లోనే ఉండమని హాల్ లోకి వెళ్లాను.అందరుమాట్లాడుకుంటున్నారు,అందులో ఒకతను బాగున్నాడు.అతన్ని డాడీవాళ్ల బెడ్ రూమ్ లోకి రమ్మని,సార్ మీరే మమ్మల్ని కాపాడాలిఅన్నాను,ఆటను కోపం గా మాట్లాడుతున్నాడు.మీరు ఒక్కరే రెండుగంటలకి రండి మాట్లాడుదాము అన్నాను.వెళ్లిపోయారు.నా రూమ్లోకి వెళ్లి చుస్తే అన్నయ్య నైఫ్ తో కోసుకోడానికి ట్రైచేస్తున్నాడు,వెంటనే వాడిని ఆపి బాయలికి హత్తుకొని నేను కుడాఎదిచాను.నేను ఫోన్ చేసాకా వద్దువు గాని మీ ఫ్రెండ్ రాము ఇంట్లోఉండమన్నాను.ఏమి చేసుకోవద్దు నేను ఉన్నాను కదా అని దైర్యంచెప్పి పంపాను.మంచి సెక్సీ షర్టు ,ఫాంట్ వేసుకొని ఉన్నాను.కాలింగ్ బెల్మోగింది,డోర్ ఓపెన్ చేసి చుస్తే ఒక్కడు వస్తాడు అనుకుంటే ఇద్దరువచారు.డోర్ క్లోజ్ చేశాను.ఇంతక ముందు ముందు మాట్లాడినఅతన్ని రూమ్ లోకి రమ్మని ,ఏమిటండి మిమ్మల్ని ఒక్కరినే రమ్మన్నాను కదా.మీరు వస్తే బతిమాలుకొని మా అన్నయ్యనిబయట పాదేద్దము అనుకున్నాను.పర్లేదమ్మ వాడు వల్ల ఇబ్బందిఉండడన్నాడు.సార్ నాకు అన్నయ్య అంటే ప్రాణం.మీరే ఎలాగోలాపెద్దమనసు చేసుకొని వాణ్ణి తప్పించండి అన్నాను.కాదమ్మాడబ్బులు కట్టాలి అందు తీర్మానించుకున్నారు.కుదరదుఅన్నాడు.ఇంక మీ ఇష్టం చిన్న దాన్ని అడిగాను,ఇంక కుదరదుఅని అనుకుంటే ఈ పెప్సి తాగి వెళ్ళిపొండి.పర్లేదు ఏదో చెయ్యవచుఅనుకుంటే నా చేతులో ఉన్నా పాలు తాగావచు అన్నాను.వాడికికొద్దిగా అర్ధమయ్యింది.హాల్ లోకి వెళ్లి అతనితో మాట్లాడి ఇద్దరురూమ్ లోకి వచ్చి బెడ్ మీద కూర్చొని నా చేతిలోతాగారు.చూడమ్మా నీతో అబద్దం చెప్పలేము,ఏమమనా ఇరవై వేలుతగ్గించగాలము అంతకన్నా మా వల్ల కాదు అన్నారు.పోనీబాగానేతగ్గించారు అని మనసులో అనుకున్నాను.నన్ను పిలిచిఇద్దరు మద్యలో కూర్చోపెట్టుకొని ఇద్దరు బుగ్గల మీద ముద్దులుపెడుతున్నారు.నేను అడ్డు చెప్పలేదు.నువ్వు చాలా బాగున్నావుఅన్నారు,అలాగే ఇష్టం వచినట్టు బుగ్గలమీద ముద్దులుపెడుతున్నారు.ఇద్దరు నా షర్టు మీద చేతులు వేసి నెమ్మదిగానొక్కుతున్నారు.నాకేమో edolaa అయిపోతుంది.ఈ రోజు వీళ్ళచేతుల్లో నలిగిపోతాను అనుకున్నాను.వాళ్లతో అన్నాను,ఈ రోజు పైపై పనులు మాత్రమె,మా అన్నయ్య బయట పడ్డాకా మీ ఇష్టంనన్ను ఎలా కావాలంటే అలా దేన్గావచు అన్నాను.వాళ్లు కూడా అలాగే అన్నారు.నెమ్మదిగా నా షర్టు విప్పుతున్నారు.షర్టువిప్పసారు.నా బాయలు చూసి చాలా బగునాయి అని,కొబ్బరుబొండల్లా ఉన్నాయి అని,వేసవి కాలం చాలా చలవ చేస్తాయి ఈబాయల పాలు తాగితే అని ఒకటే నవ్వులు.ఎక్కడా కుడా ఇంటఅందాల్ని చూడలేదని ఒకటే పగద్తలు.వాళ్లు న షర్టు విప్పేసారు.నా బాయల్ని చూసి బాగున్నాయి అని,నీ మొగుడు ఎవడో కాని చాలా లక్కీ.రోజు కొబ్బరి పాలుతాగావచు.అలా పొగుడుతున్నారు.వాళ్ళు ఆయిల్ రాసారు నాబాయలకి.వాళ్లు నా బాయల్ని పిండి నలుపుతున్నట్టునలుపుతున్నారు.నాకు కుడా ఏదోలా ఉంది.కాని ఇఉపుడు నన్నువీళ్ళు దేన్గితేనా ప్రోబ్లం ని పక్కన పెట్టేస్తారు.అందుకే నా బాయలవరకు మాత్రమె అని అనుకున్నాను.వీళ్ళు నన్ను ముద్దులు పెడుతూ,నా బాయల్నిపిసుకుతున్నారు.వీళ్ళు లైఫ్ లో బాయల్ని చూడనట్టుగాచూస్తున్నారు.ఎవడో అదృష్టవంతుడు అని,వాడు ఆఫీసు కి కుడావెళ్ళడు.అసలు బట్టలు కుడా కొనక్కర్లేదు.నన్ను బెడ్ మీద పడుకోపెట్టారు.ఏదో బాయలు తెలియనిఅమాయకుల్లా పిసుకుతున్నారు.నాకు కుడా నవ్వు వస్తుందివీళ్ళను చుస్తే.కాని వీలని చుస్తే నన్ను దేన్గకుండా వదలరుఅనిపిస్తుంది.చూద్దాం అని మనసులో అంకున్నాను.నా బాయ్లినినోట్లో పెట్టుకుని చీకుతున్నారు.పాలు రావడం లేదనిఅడుగుతున్నారు.నాకేమన్నా పెళ్లి అయ్యి పిల్లలు పుడితే పాలువస్తాయి అన్నాను.అమ్మో ఇంట అందమా బాబోయ్ బాయలే ఇలాఉంటే కింద పూకు ఎలా ఉంటుందో ప్లీజ్ చుపించావా అనిఅడుగుతున్నారు,అమ్మో చూపించాను,చూపిస్తే మా సుల్ల లుపడతాయో లేదో చూస్తాము అంటారు.వద్దు మీవి మీ దగ్గర ఉంచుకోండి,నా దాన్నినేను జాగ్రత్త గ ఉంచుకుంటాను అన్నాను.మాకు నువ్వుకావాలి.దాన్ని దేన్గాలి.ప్లీజ్ అంటున్నారు.చిన్న దాన్ని నన్నువదిలెయ్యండి ప్లీజ్ అన్నాను.చిన్న దానివి కాబట్టేఅడుగుతున్నాము.చిన్న దాన్ని దేన్గితేనే స్వర్గం చూసినంత ఆనందంప్లీజ్ అంటునారు.ప్లీజ్ అర్ధం చేసుకో అంటున్నారు.అయినా వీళ్ళకిఛాన్స్ ఇస్తే నా పూకు అరిగిపోతుండా,కరిగిపోతుండా అని అనుకున్నాను.పెళ్లి అయ్యాకాఇలా ఇద్దరితో దేన్గించుకోవడం కుదరదు కదా ?ఈ ఛాన్స్ ఎవరికీరాదు,జీవితం అంటే సుకపడాలి.సుకం లేని జీవితం వెస్ట్అనుకున్నాను.మా అన్నయ్య బయట పడాలి అనుకున్నాను.నా బాయ్ల్ని పిండి చేసి వదిలారు.ఇష్టం వచిన్నట్టు పిసికి ,నోట్లో పెట్టుకొని చీకి అబ్బో చెప్పలేను.ఇంకఏముంది నా నోట్లో వాళ్ల సుల్లల్ని పెట్టుకొని చీకాలంతా.ఏమి చేస్తాంఅన్నయ్య చేసిన పనికి తపడు మరి అనుకున్నాను.వాళ్ళుబట్టలులేకుండా ఇద్దరి మద్యలో కూర్చున్నాను.వొకడి సుల్ల ని నా చేట్టులోకితీసుకుని,పైకి కింద కి ఆదిస్తున్నాను.మల్లి ఇంకొకడిది కుడాఅడిచాను.ఇద్దరు నిలపడ్డారు.వాళ్ల మద్యలో మోకాళ్ళ మీదకూర్చొని,ఇద్దరి సుల్లల్ని ఆడించి,ఒకడి డి నోట్లో పెట్టుకొని,రెండోవాడి సుల్ల ని చేత్తో ఆదిస్తున్నాను,అలా కొంచం సేపటి తరువాత,ఇంకొకడి సల్లని నోట్లో పెట్టుకొని,ఇంకొకడిది చేత్తోఆదిస్తున్నాను,ఇలా చాలా సేపు మార్చి మార్చి చీకాను.ఒకడునన్ను ఒంగో పెట్టి నా గుద్దలోకి సుల్ల ని పెట్టాడు,చాలా నొప్పి,కానివాళ్లు నా మాట వినేటట్టు లేరు.వాళ్ల కు కావలసింది నాపూకు,బాయలు అంటే.గుడ్డలో ఒకటే మంట.ఇంకొకడువాడి సుల్ల నినా నోట్లో పెట్టాడు.కొంచం సేపు గుడ్డని దెంగి,మల్లి నన్ను తిప్పి నాపూకు లో సుల్ల ని పెట్టాడు.మల్లి వాడు నా పూకు ని దేన్గుతుంటేఇంకోడు సుల్ల ని నోట్లో పెట్టడం ఇలా మార్చి మార్చి దేన్గారు.కానిచాలా బాగుంది.పెళ్లి అయ్యాక ఇలా కుదరదు.కాని మంచిపోటుగాళ్ళు.వీళ్ళ పెళ్ళాలు బాగానే దేన్గించుకుంటారు వీళ్ళతోఅనుకున్నాను,అన్నయ్య వల్లే ఇంతటి సుకం దొరికింది.అలా దెంగినా పూకు లో రసం కార్చేసారు.పూకు మొత్తం తడిచిముద్దయ్యింది.వాళ్లు కుడా బాగా ఎంజాయ్ చేసారు.నీ మొగుడుచాలా అదృష్టవంతుడు అన్నారు.ఎందుకు బాబు వాడికి ఎకేమిఉంచారని అదృష్టవంతుడు అంటున్నారు అని అన్నాను.వెదవలునవ్వుకున్నారు.వొళ్ళంతా నలిపెసారు కదా రా బాబులుఅన్నాను.ప్రేమ గా ముద్దులు పెట్టారు.నేను కుడా ఇద్దరినీ దగ్గరికితీసుకొని హత్తుకున్నాను.నీ ప్రాబ్లం ని మేము సాల్వే చేస్తామనిఅన్నారు.థాంక్స్ చెప్పను.చిన్న పిల్లని దేన్గారు.మీకు సంతోసమేకదా అన్నాను.మేము లైఫ్ లో ఇంట సుకం దొరకదుఅన్నారు,ఇలా జరిగింది నాకైతే తప్పు అనిపించలేదు

Do you want to earn money? then Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *