అని నా అంగానికి ముద్దులు పెడుతూ మళ్ళి మూడ్ లోకి తీస్కోచింది!

అని నా అంగానికి ముద్దులు పెడుతూ మళ్ళి మూడ్ లోకి తీస్కోచింది!

బీ.టెక్ 3rd ఇయర్ చదవుతున్న టైములో ఫేస్బుక్ కి ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. Accept చేసిన కాసేపటికి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. చేసిన ఆమె మా బందువుల అమ్మాయి. పేరు మాయ, నాకు వదిన అవతుంది అని చెప్పింది. తను వయసులో నాకన్నా 5 ఇయర్స్ పెద్దది. జాబ్ చేస్తుంది. పెళ్ళి కూడా ఐపోయింది, ఇద్దరు పిల్లలు తనకి.

చూడగానే ఆకట్టుకునే మొహం తనది. కాని ఆ టైములో నా లవ్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల ఎవరి మీద పెద్దగా ఆసక్తి లేకుండా పోయింది. బీ.టెక్ పూర్తి ఆవ్వగానే హైదరాబాద్లో వాలిపోయాను. ఏడాది తిరగాన్నే మంచి జాబ్లో చేరి mba కూడా పూర్తి చేసాను. 3 ఇయర్స్ అయ్యాక ప్రమోషన్ మీద బెంగుళూరు వెళ్ళాను.

ఇప్పుడు నా వయసు 27. ఫ్రెండ్ రూములో సామాన్లు పెట్టెసి మా బంధువుల ఇంటిలో ఫంక్షన్ ఉంటే ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాం. ఫంక్షన్ లో బోర్ కొడ్తుందని ఫోను తీసి కేలుకుతున్నా. ఇంతలో నా ఫ్రెండ్, “అరేయ్! ఆ అమ్మాయిని ని చూడరా, కత్తిలా ఉందని” కామెంట్ చేసాడు. ఎవర్రా అని అడిగితే “చూడరా పింక్ చీర కట్టుకుని ఉంది చూడు” అంటే చూసా.

నిజమే! ఆమె మాములుగా లేదు. ఫంక్షన్ కి వచ్చిన పది మందిలో 8 మంది ఆమె వైపు చూస్తునే ఉన్నారు. చాలా రోజులు తర్వాత ఒక స్త్రీని అలా చూస్తునే ఉండాలని నాకు అనిపిచింది. ఇంతలో మా వాడు “ఎవడు చేస్కున్నాడో కాని చాలా లక్కీ రా” అన్నపుడు కాని తెలిలేదు ఆమెకి పెళ్ళి అయ్యిందని.

మా వాడు అన్న మాట ఆవిడకి అర్ధం అయ్యింది ఏమో, వెంటనే మా వైపు చూసింది.

నేను – అరేయ్ కన్నడ తెలుగు ఒకేలా ఉంటాయి. ఆమెకి అర్ధం అయ్యినట్టుంది, తప్పురా.

ఫ్రెండ్ – ఒరేయ్ క్లాసు పీకకు. ఇక్కడ ఇంకా చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు. నేను వాళ్ళని చూస్కుంట, నువ్వు ఫోన్ చూస్కో.

…అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. నేను మనసులో అనుకున్న “ఛ!!! ఇంత అందంగా ఉంది, అప్పుడే పెళ్ళి అయిపోయిందా” అని. నా మనసులో మాట ఆవిడ విన్నట్టు నన్ను చూసి నవ్వుకుంటూ భోజనం హాల్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. నా అడుగులు తన వెంటే నడిచాయి .

తను నడుస్తూ ఉంటే తన అందమైన జడ తన పిరుదులుతొ పాటు వయ్యారంగా ఊగుతుంది .ప్లేట్ పట్టుకుని తను కనిపించాలని తనకి దగ్గరలోనే తనని చూస్తూ తింటున్నాను. ఇంతలో నా కళ్ళు పై నుంచి కింద వరకు తనని తీక్షణంగా చూస్తూ మద్యలో నా కళ్ళు ఒక చోట ఆగిపోయాయి. అప్పడు అర్ధం అయ్యింది.

10 లో 8 మంది కాదు 10 కి 10 మంది తన వైపే చూస్తున్నారు అని. కారణం తన చీర కట్టు. పింక్ చీర లో తన ఛాతికి నడుముకి మధ్యలో విశాలంగా లోతుగా ఉన్న తన బొడ్డుని చూస్తూ నన్ను నేను మరిచిపోయా. తన బొడ్డు ఎంత బాగుంది అంటే, పాల సముద్రం మద్యలో ఒక ద్వీపంలా. నేను తన బొడ్డుని తదేకంగా చూడటం తను చూసి, ఇక చాలు అనట్టుగా చీర కొంచెం సర్దుకుంది.

అప్పుడు కాని నేను ఈ లోకం లోకి రాలేదు. తను భోజనం ముగించుకుని తిరిగి ఫంక్షన్ హాల్ లోకి వచిసింది. తన వెనుకాలే నేను కూడా తన బొడ్డుని చూస్తూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. అప్పడప్పుడు తన కళ్ళ వైపు, మిగతా సమయమంతా తన బొడ్డు వైపు మాత్రమే నా కళ్ళు ఉన్నాయి.

ఇంతలో మా అంకుల్ వచ్చి “ఇదిగో చరణ్ నేను చెప్పాను కదా, శాండీ అని మా బందువుల అబ్బాయి” అని పరిచయం చేసి, “ఈ అబ్బాయికే నువ్వు రూమ్ చూడాలని” చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. చరణ్ వాళ్ళ ఇంటి అడ్రస్ ఇచి వెళ్ళిపోయారు. నేను మళ్ళి నా పని నేను మొదలు పెడదామని చూస్తే తను కనిపించలేదు.

అయ్యో మిస్ అయ్యిపోయింది అనుకుని రూమ్కి చేరాను. కాని మనసు మాత్రం తన చుట్టూనే తిర్గుతుంది.

మరుసటి రోజు అడ్రస్ వెతుకుంటూ వెళ్లి చరణ్ గారికి కాల్ చేశా. అతను బయట వున్నాను నువ్వెళ్ళి రూమ్ చూడు నచితే మిగతా విషయాలు మాట్లాడుదాం అని ఫోన్ పెట్టిసారు. కాలింగ్ బెల్ కొట్టి వెయిట్ చేస్తుంటే తలుపు తీసిన ఆవిడని చూసి షాక్ అయ్యాను. ఫంక్షన్ లో నేను కళ్ళు ఆర్పకుండా చుసిన ఆవిడ ఇప్పుడు ఇక్కడ తలుపు తీసిన ఆవిడ ఒక్కరే.

తను – శాండీ లోపలికి రా ! అంటూ లోపలికి దారి చూపించింది.

నేను ఇది కలో, నిజమో తెలియని ట్రాన్స్ లో ఉన్నాను. ఇంతలో మళ్ళి నా చూపు తన బొడ్డు మీద పడింది. అంత దగ్గరగా తన బొడ్డుని చూస్తా అని అనుకోలేదు. తను అది గమనించి “రూమ్లోకి దిగాక తీరిగ్గా చుద్దువులే” అని అన్నపుడు నేను మళ్ళి ఈ లోకంలోకి వచ్చాను. తను నవ్వుకుంటూ “టీ? లేక కాఫీ?” అని అడిగింది.

నేను అదేం వద్దు అంటే, “అవును లే, వేడి లో వచావ్ కదా. మజ్జిగ తాగు చల్ల పడతావ్” అని లోపలి కి వెళ్లి మజ్జిగ తెచ్చి ఇచింది.

తను చెప్పడం మొదలు పెట్టింది..

తను – నువ్వు వస్తావని చరణ్ చెప్పారు, రూమ్ చూద్దువు పద.

నేను – అవసరం లేదండి, అద్దె ఎంతో చెప్పండి చాలు.

తను – అదేంటి రూమ్ చూడకుండా అద్దె ఏంటి?

నేను – ఇంత అందంగా ఉన్న మీ ఇల్లు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. రేపు దిగిపోతా.

…అని చెప్పి వెళ్ళిపోయా. మా వాడిని నన్ను డ్రాప్ చేయమని చెప్పి మరుసటి రోజు రూమ్ లోకి దిగిపోయా. ఇంతలో తనని చూసిన మా ఫ్రెండ్ గాబరా పడిపోయి వెళ్లిపోతుంటే.,

తను – ఏంటి అంత గాబరా, మెల్లిగా వెళ్ళు!

…అని తన మాటలు తెలుగు లో వచిసరికి, మా వాడు ఇంకా గాబరాగ వెళ్ళిపోయాడు. రూమ్ సర్దడం ఐపోయాక తను నన్ను అడిగింది.,

తను – ఏమైంది నీ ఫ్రెండ్ అంత గాబరాగా వెళ్ళిపోయాడు?

నేను – వాడికి ఆ రోజు ఫంక్షన్ లో జరిగింది గుర్తొచింది. అందుకే వెళ్ళిపోయాడు.

…అంటే, తను చాలా పెద్దగా నవ్వింది. తన అందమైన రూపమ్ని చూస్తు తన బొడ్డు దగ్గర ఆగిపోయాను. తను అది గమనించి.,

తను – ఇంకా తనివి తీరలేదా? ఎప్పడూ అదే చూస్తావు. ఆ రోజు ఫంక్షన్ లో చూసావు, ఇప్పుడు వరకు చూస్తునే ఉన్నావు.

…అనేసరికి నేను కొంచెం ఇబ్బంది పడటం గమనించి మళ్ళి నవ్వేసింది.

తను – తప్పు లేదులే, నీ వయసు అలాంటిది. నీ వయసులో ఇలా చూడటం కామన్ లే!

టాపిక్ మార్చాలని నేను అడిగా.,

నేను – మీ పెళ్ళయి యెన్ని ఇయర్స్ అయ్యింది?

తను – 16 ఇయర్స్ అయ్యింది.

నేను వెంటనే షాక్ అయ్యి., నేను – వాట్!!! 16 ఇయర్స్?! నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పడు నా ఫ్రెండ్ చెప్పినంత వరకు మీకు పెళ్ళి అయ్యిందని తెలిలేదు. పెళ్ళి ఐన, మహా ఐతే పెళ్ళయి ఒక 2 ఇయర్స్ అయ్యి ఉంటుంది ఆనుకున.

తను నా షాక్ ని పెద్దది చేస్తూ, తన పిల్లలు పిక్స్ ని చూపించింది. ఒకడు 15 ఇయర్స్, ఇంకొక పాప 14 ఇయర్స్. ఇద్దరు సిటీలో హాస్టల్లో వుండి చదువుతున్నారు అని చెప్పింది.

నేను – మీకు పెళ్ళయి ఇంత పెద్ద పిల్లలు వున్నారంటే నమ్మలేకపోతున్నా.

తను – నాకు 20 ఏళ్ళకే పెళ్ళి చేసిసారు.

అప్పుడు తెలిసింది తన వయసు 36 అని. కాని ఈ వయసులో కూడా తన ఫిజిక్ ఒక 24 ఏళ్ళ అమ్మాయికి ఉన్నట్టే ఉంది.

తను – చరణ్ కి మంచి జాబ్ అని చేసిసారు. పిల్లలు పుట్టిసాక బాధ్యతలు పెరిగిపోయి ఇలా వున్నాం. అని ముగించింది. ఓ ఇంత అయ్యిందా అండి అని నేను అంటే, నా పేరు అండి కాదు “రూప” అని చెప్పింది.

నేను – చాలా బాగుంది మీ పేరు, మీ రూపం కి తగట్టు.. అంటూ తన బొడ్డు వైపు చూస్తూ అన్నాను.

రూప – అబ్బా శాండీ! నా బొడ్డుని కొంచెం చూడటం ఆపు.

నేను – ఏం ? మీ బొడ్డు కి దిష్టి పడిపోతుంది అనా చూడొద్దు అంటున్నారు?

రూప – అది కాదు. నువ్వు ఇలా చూడటం చరణ్ చుస్తే బాగోదు.

నేను – చరణ్ వున్నపుడు చూడను లెండి. అతను రాత్రికి వస్తారు. నేనప్పడు ఆఫీసులో ఉంటాను కాబట్టి మీరు టెన్షన్ పడొద్దు.

రూప – నిన్ను పెళ్ళిలో చూసి అమాయుకుడి వి అనకున్న, కాని కాదని 10 నిమిషాల్లో ప్రూవ్ చేస్కున్నావ్. నీకు అసలు భయం లేదు. ఆ రోజు అంత మందిలోని ఎలా చూసావో ఇప్పుడు అలానే చూస్తునే వున్నావ్.

నేను అన్నాను, “మీ అందం అటువంటిది” అని, తను థాంక్స్ అని నవ్విసింది. ఇలా కొద్ది రోజులు గడిచిపోయాయి. తను ఫ్రీ గ మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది. ఎపుడైనా తను డ్రెస్ వేస్కున్నపుడు తప్ప ప్రతి రోజు తన బొడ్డుని చూసే వాడిని. తను కూడా నేను చూస్తున్న అని తెలిసినా తను ఎంజాయ్ చేసేది.

ఓ రోజు ఆఫీసు ఐపోయాక బాగా అలసిపోయి నిద్రపోయా. సాయంత్రం లేచి ఫ్రెష్ ఇయ్యి హాల్ లోకి వెళ్ళాను. యేవో 2 సూట్ కేసులు సర్దిసి ఉన్నాయి. పక్కన రూప కూర్చుని ఉంది.

రూప – ఏంటి సర్! ఈ రోజు దర్శనం కి ఇప్పుడు టైం దొరికిందా?!

అని అడుగుతూ ఉన్న టైం కి, చరణ్ “స్టార్ట్ అవుదామా” అని అడిగాడు.

చరణ్ – పద శాండీ! నన్ను ఎయిర్ పోర్ట్ లో డ్రాప్ చేసి ఏమైనా పనులు ఉంటే చేస్కొండి.

…అని చెప్పినప్పుడు అర్దమైంది క్యాంపు కి వెళ్తుంది చరణ్ అని. చరణ్ ఎదో బిజినెస్ పని మీద అబ్రాడ్ వెళ్తున్నాడు. తనని డ్రాప్ చేసి కార్ స్టార్ట్ చేసినాక నిశబ్దం కి అడ్డు పడింది.

రూప – చిన్న షాపింగ్ ఉంది, చేసి వెల్లిపోదాం.

సరే అనుకంటూ ఒక tailor షాప్ దగ్గర ఆపమంది. లోపలికి వెళ్ళాక తన కొలతలు తీసుకున్నారు. అప్పుడు తెలిసింది తన సైజులు 38-30-40.

రూపాని ఇంటి దగ్గర దించేసి ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయాను. మరుసటి రోజు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసరికి రూప కనిపించలేదు. సరేని ఫ్రెష్ అయ్యి హాల్ లో కూర్చున్న. ఇంతలో తనకు ఫోన్ వచిందని. ఇవ్వడానికి బెడ్ రూమ్లోకి వెళ్ళాను. సరిగ్గా అప్పుడే తను చీర కట్టుకోడానికి అద్దం ముందు నిలబడి లంగా వేస్కుని బ్రా వేస్కోడానికి ట్రై చేస్తుంది.

సడన్ గ నేను వేల్లిసరికి బ్రా హుక్ ఒక దాని బదులు ఇంకోటి పెట్టిస్కుంది, అదేమో టైట్గా పట్టేసింది. అరేయ్ శాండీ ఏంటి ఇలా వచావ్ అని అంటూ తన చేతులుని అడ్డు పెట్టుకుంది. ఫోన్ ఇవ్వడానికి వచ్చా అని చెప్పి నేను బయటికి వచ్చిసాను. 2 నిముషాలు తర్వాత నాకు కాల్ చేసింది అర్జెంటు గ రా అని.

ఏమైందో అని కిందకి వెళ్తే, అరేయ్ నీ వల్లే చూడు తప్పుగా పెట్టేస్కున్న హుక్స్ వచ్చి తీయు అన్నది. సరేని హుక్స్ తీస్తుంటే ఎదురుగ అద్దంలో తన బొడ్డుని చూస్తూ నాకు మూడ్ వచిసింది. నా చిన్నోడు పెద్దగా ఐపోయాడు. అది రూప పిరుదులుకి తగులతుంది. రూప కి నా అంగం స్పర్శ తెలసుతుంది.

రూప – అరేయ్ నా బొడ్డుని తీరిగ్గా తర్వాత చూద్దువు కాని, వచ్చిన పని చేయు ముందు.

నేను – ఆ పనిలోనే ఉన్నాను. అయినా నిన్న నీ బొడ్డుని చూడలేదు. నిన్నటిది, ఈ రోజుటిది ఇపుడే చూసేస్తున.

రూప నవ్వుతున టైములో బ్రా హుక్ లూజ్ అయిపోయి, సడన్ గ బ్రా కింద పడిపోయింది. అంతే నా కళ్ళని నేనే నమ్మలేకపోయాను. అద్దం లో తన భారీ ఎదసంపదని చూసాక, రెండు పెద్ద కొబ్బరి బొండాలుని ఇంత చిన్న బ్రా ఎలా మోస్తుంది అనిపిoచింది. నా అంగం బుసలు కొడ్తుంది.

రూప తేరుకుని.,

రూప – అరేయ్ చూసింది చాలు, నేను రెడీ అవ్వాలి.

తను వెంటనే బ్రా, జాకెట్ వేస్కుని చీర కట్టిస్కుంది నా కళ్ళ ముందే. నేను ఇంకా షాక్ లోనే వుండటం గమనించింది.

రూప – అరేయ్ శాండీ, నన్ను ఇలా చూసిన విషయం ఎవ్వరికి చెప్పకు.

అనంటే సరే, చెప్పను అని తన భారీ ఎద సంపదని చూస్తూ అన్నాను.

రూప – ఏంట్రా ఇంకా వాటి గురించే అలోచిస్తున్నావా?

నేను – షాక్ నుంచి తేరుకోడానికి కొంచెం టైం కావాలి కదా..!

సరే అని నా కళ్ళకి గంతలు కట్టి వెళ్లి, 5 నిమిషాల తర్వాత వచ్చి కళ్ళకి గంతలు విప్పింది. చూస్తే నా హార్ట్ బీట్ ఫుల్ గా రైజ్ ఐపోయింది. కారణం తనొక టవల్ చుట్టుకుని నా ముందు నిల్చుంది. తన శరీరాన్ని ఆ టవల్ ఏ మాత్రం కప్పలేకపోయింది. తన ఎద భాగం సగం బయటికే కనిపిస్తుంది. తన తొడలు స్పష్టం గ కనిపిస్తుంది.

రూప – అరేయ్ నేను ఎలా ఉన్నానో నువ్వు అలానే ఉండాలి.

అని చెప్పి, ఒక టవల్ నాకు ఇచి కట్టుకోమంది. నేను టవల్ కట్టుకుని వచ్చాను. తనని అలా చూసి నా అంగం పెద్దగా ఐపోయింది. అది టవల్ లో నుంచి కనిపిస్తుంది నిటారుగా ఐయ్యిపోవడం. రూప నవ్వుని ఆపుకుంటూ అంటుంది.,

రూప – అరేయ్ మన ఇద్దరికీ తేడా చూసావా. నన్ను ఇలా చూసి నువ్వు తట్టుకోలేకపోతున్నావ్. కాని నిన్ను చూసి నేను మాములుగానే ఉన్నాను. ఇక ముందు నువ్వు మాములుగానే వుండాలంటే ఈ టవల్ ని తీసేసి వుండు.

…అని తన టవల్ ని తీసేసింది. ఇప్పుడు తను కంప్లీట్ న్యూడ్ గ ఉంది.

రూప – ఇక నుంచి నీ ముందే స్నానం చేస్తాను, నీ ముందే బట్టలు మార్చుకుంటాను.

అని అంటూ నా టవల్ ని లాగిసింది. తన వొంటి మీద తన జుట్టు తప్ప ఎక్కడ నలుపు అనేది లేదు. అంతటి తెల్లని శరీరం తనది. నేను తనని పై నుంచి కింద వరకు కన్ను ఆర్పకుండా చూస్తునాన్ను. తనొచ్చి నా ఎదురుగ మంచం మీద పడుకుని నన్ను దగ్గరగా రమ్మంది. వెంటనే తను నా అంగాన్ని చేత్తో పట్టుకుని పైకి కిందకి ఊపుతుంది.

నాకు ఎదో మత్తు లోకి వెళ్ళిపోయా అనిపించింది. తను నాకు blowjob ఇచ్చింది. ఒక 20 నిమిషాలు తరువాత తన నోట్లో మొత్తం కారిపోయింది. ఇంకా నాకు ఫుల్ మూడ్ వచిసింది. తన రెండు సన్నులుని రెండు చేతులుతో పిసుకుతూ మార్చి మార్చి చీకుతున్నాను. తన బొడ్డులో నాలుకతో ఫుల్ గ నాకిన తర్వాత, కిందకి వచ్చి నాలుక తొ మొత్తం తొడలు మీద ముద్దులు పెడుతున్నాను.

తన యోని లో నా వేలుతో ఫుల్ గ కేలికిసాను, నాలుక తొ మొత్తం చప్పరించిసాను. తనింకా ఆగలేను దెంగురా అంటూ అరుస్తుంది. ఇంకా నేను నా అంగం పెట్టి ఒక పోటు పొడిచా. చాలా టైట్ గ ఉంది, లోపలి కి వెళ్ళలేదు. ఈ సారి బలంగా పోటు పొడిచా. లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. తను గట్టిగా అరుస్తుంది, “దెంగురా దెంగు గట్టిగ దేంగు.. నా రంకు మొగుడా” అని ఎదురోత్తులు ఇస్తుంది.

ఒక 20 నిముషాలు గట్టిగ దెంగిన తర్వాత ఇద్దరికీ కారిపోయింది. అలా తన మీద వాలి ముద్దులు పెట్టుకున్నాం. నేను రూపకి అడిగా.,

నేను – నీ పెల్లైయి 16 ఏళ్ళు అవతుంది కదా, నీ యోని ఏంటి ఇంత టైట్ గా ఉంది?

రూప – పిల్లలు పుట్టిసాక చరణ్ కి బిజినెస్ లో బాగా లాస్ వచ్చింది. ఆ తర్వత డబ్బు సంపాదన మీద దృష్టే తప్ప దెంగడం మీద లేదు. చరణ్ నన్ను దెంగి ఒక 6 ఏళ్ళు అవతుంది. వాడి అంగం చాలా చిన్నది. దాంతోనే మెల్లిగా నేట్టుకోచాను ఇన్ని రోజులు. తర్వాత వాడికి ఒక ఆక్సిడెంట్ అయ్యిన తర్వత నుంచి అంగం లేవట్లేదు. నాకు పస్తులు మొదలు అయ్యాయి. నా గుల ని తీర్చడానికి ఇన్నాలుకి నువ్వోచావ్.

…అని నా అంగానికి ముద్దులు పెడుతూ మళ్ళి మూడ్ లోకి తీస్కోచింది. ఈ సారి తనని డాగ్ స్టైల్ లో కుక్కని దేన్గినట్టు పిచిగా దెంగా. తన సన్నులు ఊగుతూ ఉంటే మూడ్ ఇంకా పెరిగిపోయి గట్టిగ దెంగుతున్న. నాకు తన గుద్ధలో దేన్గాలనిపించింది. తనకు చెప్పకుండా సడన్ గ తన గుద్దలోకి నా అంగాన్ని తోసేస. తను నొప్పి అని ఏడుపు మొదలు పెట్టింది.

లంజ, ఎప్పుడు గుద్ధలో దేన్గించుకోలేదా అని ఆపకుండా ఒక 10 నిముషాలు దెంగిన తర్వతా తన ఏడుపు చూడలేక ఆపిసాను. తర్వతా 69 లోకి వచ్చాం. రూప నా దగ్గర ఒక ప్రామిస్ తీస్కుంది. అది ఏంటంటే తను కోల్పోయిన సుఖాన్ని నా ద్వార తీర్చుకోవాలని. ఇంకా ఆ రోజు నుంచి నేను రూప ఇంట్లో వున్నప్పుడు బట్టలు వేస్కున్నది లేదు.

చరణ్ అబ్రాడ్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన మాకు ప్రాబ్లం రాలేదు. ఒక్కోసారి వర్క్ ఫ్రొం హోమ్ పెట్టుకుని పగలు చరణ్ లేనప్పుడు, నైట్ పక్క గదిలో చరణ్ వున్నపుడు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో సెక్స్ చేస్కునే వాళ్ళం. తనని ఇంత వరకు కండోమ్ పెట్టి దేన్గింది లేదు.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *